Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

Illustrasjonfoto: Foto: Ashton Bingham/Unsplash.com
Illustrasjonsfoto. Foto: Ashton Bingham/Unsplash.com

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Midlene skal blant annet bidra til at barn og ungdom med til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende, samt utjevning av sosial ulikhet og gi tilgang til kultur for sårbare grupper. 

Det tildeles kr 400 000,- pr år.    

Les mer om ordningen og send inn din søknad her

 

Søknadsfrist 1.februar 2022

 

 

Monica Irene Vanebo Karset
Rådgiver
74 17 75 14 913 51 514
Sist oppdatert 01.10.2021