Tilskudd til investering i kultursektoren

Tilskudd til investeringer i kultursektoren skal bidra til å gi alle innbyggerne i Trøndelag gode kulturtilbud.

Tilskudd skal benyttes til nye anlegg/bygg eller rehabilitering/utvikling av eksisterende anlegg/bygg. Midlene kan ikke benyttes til drift og vedlikehold. Søkere om tilskudd kan være kommuner, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, lag og foreninger. Utbyggingsprosjekter som ikke kan finansieres ved bruk av spillemidler prioriteres.

Fylkeskommunens retningslinjer for investeringer i kultursektoren.

Send inn søknad

Johan Fredrik Urnes
Seniorrådgiver
74 17 96 31 468 81 517
Sist oppdatert 21.09.2020