Rapporter og planer

Her finner du en oversikt over viktige dokumenter og publikasjoner fra Trøndelag fylkeskommune, som årsrapport, økonomiplan, strategier og andre dokumenter.

Sist oppdatert 15.11.2019