Rapporter og planer

Her finner du en oversikt over viktige dokumenter og publikasjoner fra Trøndelag fylkeskommune, som årsrapport, økonomiplan, strategier og andre dokumenter.

Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger. Vi bistår også kommunene med relevant statistikk og analyse til deres virksomhet.

Fylkeskommunen publiserer statistikk både digitalt på Ressursportal.no og i heftet «Trøndelag i tall». 

Gå til siden "Statistikk og analyse" for dokumenter og relevante lenker.

Sist oppdatert 20.11.2023