User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Beredskap

Fylkeskommunes mål er å sikre god krisehåndtering. Beredskapsplanen skal hindre og begrense hendelser som kan skade elever, ansatte, besøkende, miljø, materiell, vår tjenesteproduksjon og leveranser.

Varsling

Bekymringsmelding og varsling av akutte og/eller mistenkelige forhold skal gå til:

Politi 112
Brann 110
Helse 113

Hverdager kl 08.00-15.30 kan melding ringes inn til sentralbordet i Trøndelag fylkeskommune:

74 17 40 00 

Varsling på videregående skoler

Oversikt over Trøndelag fylkeskommunes videregående skoler.

Beredskapsledelse i Trøndelag fylkeskommune

Overordnet beredskapsledelse i Trøndelag fylkeskommune:

Kriseleder Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann, 481 29 570

Ole Tronstad, Assisterende fylkesrådmann, 995 87 042

Knut Aspås, Direktør økonomi og digitalisering, 952 93 071

Vegard Iversen, Direktør utdanning, 996 94 805

Kirsten Indgjerd Værdal, Direktør plan og næring, 900 98 441

Karen Espelund, Direktør kultur og folkehelse, 906 63 135

Erlend Solem, Direktør samferdsel, 917 60 275

Kari Strand, Fylkestannlege, 958 82 775

Randi Bjørkli, Seksjonsleder organisasjon, 905 13 388

Narve Nordmelan, Seksjonsleder kommunikasjon, 913 08 561

Glenn Paulsen, Seksjonsleder IKT, 959 89 550

Kate Aasen, beredskapsrådgiver, 990 41 721

Sist oppdatert 09.01.2019