Beredskapsledelse

Beredskapsledelse i Trøndelag fylkeskommune

Overordnet beredskapsledelse i Trøndelag fylkeskommune:

Kriseleder Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann, 481 29 570

Ole Tronstad, Assisterende fylkesrådmann, 995 87 042

Knut Aspås, fylkesdirektør økonomi og digitalisering, 952 93 071

Vegard Iversen, fylkesdirektør utdanning, 996 94 805

Kirsten Indgjerd Værdal, fylkesdirektør plan og næring, 900 98 441

Karen Espelund, fylkesdirektør kultur og folkehelse, 906 63 135

Erlend Solem, fylkesdirektør samferdsel, 917 60 275

Kari Strand, fylkestannlege, 958 82 775

 

Eva Solvi, fylkesdirektør for veg, 901 04 154

Randi Bjørkli, seksjonsleder organisasjon, 905 13 388

Narve Nordmelan, seksjonsleder kommunikasjon, 913 08 561

Glenn Paulsen, seksjonsleder IKT, 959 89 550

Kate Aasen, beredskapsrådgiver, 990 41 721

Sist oppdatert 14.03.2020