Ekstremværet «Ingunn» - Alle skoler er åpne på fredag

sjø, uvær, ingunn
Kjerringvåg på Dolmøya i Hitra kommune. Foto: Bjørn Ivar Heggdal.

Trøndelag fylkeskommune holder alle videregående skolene i fylket åpne på fredag.

Vi oppfordrer alle til å følge med på kommunenes hjemmesider, i media og på ATBs hjemmesider for oppdatert informasjon. 

 

Tidligere nyheter: 

31. januar 

Ekstremværet «Ingunn» -Stenger fire videregående skoler torsdag

Trøndelag fylkeskommune stenger de videregående skolene Johan Bojer, Fosen, Åfjord og Ytre Namdal på torsdag.

Årsaken er at vindforholdene gjør det uforsvarlig å kjøre skoleskyss. På disse skolene vil det bli tilrettelagt for skolearbeid hjemme.

Andre videregående skoler i fylket holdes åpne, men fylkesdirektørens beredskapsgruppe følger værsituasjonen nøye og vil ha flere beredskapsmøter utover ettermiddagen og kvelden onsdag. I enkelte områder blir det en kombinasjon av sterk vind og snø/sludd. Disse områdene har ekstra oppmerksomhet når det gjøres vurderinger.

Når det gjelder det ordinære kollektivtilbudet oppfordrer vi alle til å følge med på ATBs hjemmesider for oppdatert informasjon. 

Det innføres ikke generell ordning med hjemmekontor på torsdag, men ansatte bes gjøre egne vurderinger basert på værsituasjon der de bor. 

30. januar:

Videregående undervisning går som normalt onsdag

Ifølge de siste værprognosene vil vinden ta seg opp utover onsdag kveld og torsdag formiddag. Fylkesdirektøren vil gjøre nye vurderinger i løpet av onsdag formiddag når det gjelder eventuelle tiltak for torsdag.

 

Sist oppdatert 01.02.2024