User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Visjon - Vi skaper historie

1. januar 2018 ble det skapt historie i Trøndelag. Etter 213 år med to trønderske fylker, ble de sammenslått til Trøndelag fylke.

Fylkesgrense (Foto: Eirik Malmo)

Søndre og Nordre Trondhjems amt ble navnene, da danskekongen delte Trøndelag i to for 213 år siden. I 1919 fikk amtene navn som Nord- og Sør-Trøndelag fylke, som igjen ble til fylkeskommune på 1960-tallet.

I moderne tid er det flere ganger tatt til orde for å samle fylkene igjen. Diskusjonen skjøt for alvor fart i 2013. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Sp) i Nord-Trøndelag tok til orde for sammenslåing. Hun var bekymret for fylkeskommunens framtid etter regjeringsskiftet, og tok til orde for i stedet å bygge sterkere regioner. Initiativet ble godt imot i fylkestinget i Sør-Trøndelag. I oktober blir fylkestingene enige om et mandat til å utrede sammenslåing.

28. april 2016 vedtok de to fylkestingene å søke om sammenslåing. 8. juni vedtok sammenslåingen, som ble sluttbehandlet av Kongen i statsråd 30.september.

18. oktober 2017 ble det første fylkestinget for Trøndelag konstituert.

Fra 1. januar 2018 er Trøndelag samlet igjen.

Visjon - Vi skaper historie

Visjonen "Vi skaper historie" ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 2017. I arbeidet med å finne en visjon ble både ansatte, innbyggere og fagfolk spurt. Det kom inn over 16 000 ord som forslag.

Visjonen skal ha betydning både for ansatte i deres arbeidshverdag, og for alle som bor i Trøndelag.

Sist oppdatert 04.01.2018