Flaggreglement for Trøndelag fylkeskommune

Flaggreglement for Trøndelag fylkeskommune.

Reglementet bygger på flaggloven, lov om flagging på kommunale og fylkeskommunale bygninger, flaggforskriften, forskrift om bruk av det samiske flagget og forskrift om fremmed flagg på offentlig bygning. 

Flaggreglementet gjelder for alle offentlige bygg som Trøndelag fylkeskommune eier eller leier. Som offentlige bygninger regnes bygninger med tilhørende grunn som fylkeskommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med fylkeskommunens offentlige oppgaver eller av fylkeskommunale institusjoner. 

Flaggforskriftenes regler om flaggbruk skal følges ved all flagging i regi av Trøndelag fylkeskommune.

Ved bruk av det samiske flagget ved offisielle norske flaggdager og ved offisielle samiske anledninger, skal det samiske flagget plasseres på plassen til høyre for det norske flagget, sett forfra bygget.

Tidspunkt for flagging er det samme uavhengig av hvilket flagg det flagges med.

I sommerhalvåret, fra mars t.o.m. oktober skal flagget heises kl.08.00 og fires ved solnedgang, senest kl. 21.00. Om vinteren, fra november t.o.m. februar skal flagget heises kl. 09.00 og fires ved solnedgang.

Det skal flagges på alle offisielle flaggdager: 

      Dato                         Flaggdag

 • 1. januar                1. nyttårsdag
 • 21. januar              H.K.H Prinsesse Ingrid Alexandra fødselsdag
 • 6. februar               Samefolkets dag - samisk og norsk flagg
 • 21. februar             H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
 • Bevegelig               1. påskedag
 • 1. mai                     Offentlig høytidsdag - den internasjonale arbeiderdagen
 • 8. mai                     Frigjøringsdagen 1945
 • 17. mai                   Grunnlovsdagen
 • Bevegelig               1. pinsedag
 • 7. juni                      Unionsoppløsningen 1905 
 • 4. juli                       H. M. Dronning Sonjas fødselsdag
 • 20. juli                     H.K.H. Kronsprins Haakon Magnus´ fødselsdag 
 • 29. juli                     Olsokdagen 
 • 19. august              H.K.H. Kronprinsesse Mette- Marit fødselsdag 
 • Bevegelig                Dagen for Kommunevalg, Stortingsvalg/Sametingsvalg
 • 29. november         Elsa Laula Renbergs fødselsdag, fortrinnsvis med samisk flagg
 • 25. desember         1. juledag 

 

 

 • Det skal flagges med nasjonalflagget ved høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset. 
 • Det skal flagges fra fylkets hus i Trondheim og Steinkjer på dagen for fylkes og kommunevalg. 
 • Det skal flagges med fylkesflagget på møtedagen for fylkestinget der møtet blir arrangert. 
 • Det skal også flagges på halv stang hvis det er gitt nasjonale føringer om dette, eller det på grunn av andre særskilte omstendigheter er naturlig å flagge på halv stang. 

Det er fylkesdirektøren som beslutter flagging ved gravferd. Det bør flagges på halv stang på offisielle flaggstenger ved gravferden til:

 • Nåværende og tidligere fylkesordførere og andre nåværende fylkestingsrepresentanter – flagging på halv stang ved Fylkets hus i Trondheim og Steinkjer
 • Nåværende ansatt – flagging på halv stang ved tjenestestedet der vedkommende var tilsatt
 • Nåværende elev ved fylkeskommunal skole – flagging på halv stang ved skolen der eleven gikk
 • Det skal også flagges på halv stang hvis det er gitt nasjonale føringer om dette, eller det på grunn av andre særskilte omstendigheter er naturlig å flagge på halv stang.

I tillegg til de offisielle flaggdagene i dette reglementet kan fylkesdirektøren beslutte at det skal flagges med nasjonalflagget, fylkeskommunens flagg eller andre flagg i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det kan flagges ved ett eller flere av fylkeskommunens offentlige bygg.

Det kan blant annet flagges ved følgende anledninger:

 • FN-dagen 24. oktober (FN-flagget)
 • Offisielle Pride-arrangementer (regnbueflagg. Variant av flagget kan avgjøres etter anbefaling av arrangøren)

Ulike arrangører ved fylkeskommunale offentlige bygninger i forbindelse med dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd kan bruke flaggstenger til flagging med nasjonalflagget. Arrangement som ønsker å bruke flaggstenger i forbindelse med andre arrangement må innhente tillatelse til dette fra fylkeskommunen i god tid før arrangementet. Dette gjelder uansett hvilken type flagg/vimpel/banner arrangøren ønsker å bruke.

Flaggforskriften må følges ved flagging med nasjonalflagget.

Alle kostnader ved flagging fra fylkeskommunens flaggstenger skal dekkes av arrangøren, med mindre noe annet er avtalt med fylkeskommunen på forhånd.

Det er fylkesdirektøren som beslutter om det skal tillates flagging ved fylkeskommunale offentlige bygninger.

Sist oppdatert 02.05.2023