Personvern

Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Under finner du personvernerklæringene våre som beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og hva opplysningene brukes til. Du finner også informasjon om dine lovfestede rettigheter.

Personvernerklæringer

Personvernerklæringer for Trøndelag fylkeskommune.

Personvernombudet

Du kan kontakte personvernombudet om bruk av dine personopplysninger i fylkeskommunen, og dine rettigheter i tilknytning til dette.