User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Grafisk profil

Vår grafiske profil blir vedtatt av fylkestinget høsten 2017. Her finner du lenker til grafiske elementer, også nedlastbare, og bakgrunnsinformasjon om profilen. Du kan også lese vår profilhåndbok.

Grafiske elementer

Vi har en rekke ulike versjoner av fylkeslogoen. Under ligger lenke til hovedlogoen på norsk og sørsamisk, i tre forskjellige filformater. Har du behov for logoen i negativ, som sort/hvit eller andre logoer, kontakt kommunikasjonsavdelingen. 

Er det andre logoer du trenger, se alle tilgjengelige logoer på vår Flickr-konto.

Trenger du eps- eller andre formater som ikke ligger på Flickr, ta kontakt med oss. 

Profilhåndbok

Her kan du lese mer om valg av logo, farger og bruksområder.

Last ned profilhåndboken her.

Sist oppdatert 15.01.2018