User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Nye fond fra 2020

Fra 1. januar 2020 økte de regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene følger nå de nye fylkesgrensene. RFF Midt-Norge er delt i RFF Trøndelag og RFF Møre og Romsdal. Det vil ta noe tid før de nye fondene får på plass nye utlysninger. Informasjon er fortsatt tilgjengelig på RFF Midt-Norge sine sider (se lenke under).

Regionalt forskningsfond Trøndelag skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag.

Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere FoU-miljø.

Universitet, høyskoler og FoU-institusjoner kan søke om regional kvalifiseringsstøtte i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen.

Merk også at RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for samiske forskningsinteresser og behov, og at det kan være øremerkede midler til samiske tema.

Du kan søke om støtte til:

  • Regional kvalifiseringsstøtte
  • Regionale bedriftsprosjekter

Les mer på de nye nettsidene til RFF Trøndelag. Her finner du kontaktopplysninger til fondssekretariatet.

Her finner du de gamle nettsidene til RFF Midt-Norge.

Sist oppdatert 19.02.2020