Regionalt forskningsfond Trøndelag

RFF Trøndelag lyser ut midler til regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekter) for bedrifter og kommuner med innsendingsfrist: 20. oktober 2021 (kl. 13:00). I tillegg lyses det ut kvalifiseringsstøtte for samisk forskning med løpende innsendingsfrist.

Regionalt forskningsfond Trøndelag skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag.

På Regionalt forskningsfond Trøndelag sine nettsider finner du våre aktive utlysninger:

Utlysninger Regionalt forskningsfond Trøndelag

Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere FoU-miljø.

Universitet, høyskoler og FoU-institusjoner kan søke om regional kvalifiseringsstøtte i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen.

Merk også at RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for samiske forskningsinteresser og behov, og at det kan være øremerkede midler til samiske tema.

Du kan søke om støtte til:

  • Regional kvalifiseringsstøtte
  • Innovasjonsprosjekt i næringsliv og kommunal sektor (hovedprosjekt)

Nye fond fra 2020

Fra 1. januar 2020 økte de regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene følger nå de nye fylkesgrensene. RFF Midt-Norge er delt i RFF Trøndelag og RFF Møre og Romsdal.

Her finner du nettsidene til RFF Trøndelag.

Sist oppdatert 01.09.2021