Regionalt forskningsfond Trøndelag

Søknadsfrist kvalifiseringsstøtte og hovedprosjekt

Regionalt forskningsfond Trøndelag har to aktive utlysninger med søknadsfrist 16. september og 4. november 2020. Lenke til utlysningene finner du i den gule boksen under.

Regionalt forskningsfond Trøndelag skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag.

På Regionalt forskningsfond Trøndelag sine nettsider finner du våre aktive utlysninger:

Aktive utlysninger Regionalt forskningsfond Trøndelag

Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere FoU-miljø.

Universitet, høyskoler og FoU-institusjoner kan søke om regional kvalifiseringsstøtte i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen.

Merk også at RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for samiske forskningsinteresser og behov, og at det kan være øremerkede midler til samiske tema.

Du kan søke om støtte til:

  • Regional kvalifiseringsstøtte
  • Regionale bedriftsprosjekter

Nye fond fra 2020

Fra 1. januar 2020 økte de regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene følger nå de nye fylkesgrensene. RFF Midt-Norge er delt i RFF Trøndelag og RFF Møre og Romsdal.

Her finner du de nye nettsidene til RFF Trøndelag.

Her finner du de gamle nettsidene til RFF Midt-Norge.

Sist oppdatert 09.09.2020