Virkemidler og tilskudd

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler i Trøndelag

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling på tvers av regioner og landegrenser.

Forskningsmidler

Hjelp og støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Ungdomsfondet "Trønderkassa"

Her finner du informasjon om ungdomsfondet "Trønderkassa".

Tilskuddsordninger for integreringstiltak – Trøndelag

Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter og at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for kompetanseheving for små og store bedrifter i regionen.

Tilskuddsmidler landbruk

Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK) og Regionale tilretteleggingsmidler (RT).

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2024

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Søknadsfrist er 31. mars.

Kystskogmidler 2024

Tilskuddsmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk.