Virkemidler og tilskudd

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag ligger i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no).

Tilskuddsmidler RK og RT

Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK) og Regionale tilretteleggingsmidler (RT).

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling på tvers av regioner og landegrenser.

Forskningsmidler

Hjelp og støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Ungdomsfondet "Trønderkassa"

Her finner du informasjon om ungdomsfondet "Trønderkassa". Søknadsfrister i 2022 er: 19. januar, 16. mars, 25. mai, 31. august, 28. september og 23. november.

BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for kompetanseheving for små og store bedrifter i regionen.

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Frist for å søke var 30. april.

Kystskogmidler 2023

Tilskuddsmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk.