User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Virkemidler og tilskudd

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag ligger i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no).

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling på tvers av regioner og landegrenser.

Forskningsmidler

Hjelp og støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Ungdomsfondet "Trønderkassa"

Her finner du informasjon om ungdomsfondet "Trønderkassa". Søknadsfrister i 2019 er: 18. februar, 5. april, 14. mai, 26. mai, 12. august, 7. oktober og 31. desember.