User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Virkemidler og tilskudd

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag 2018 er nå åpnet i RF13.50 (www.regionalforvaltning.no).

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fylkeskommunen har fått utvidet ansvar for rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Nå kan du søke om midler til tiltak på disse områdene. Første søknadsfrist er 15. februar.

Interreg

Interreg gir økonomisk støtte til regional utviking på tvers av regioner og landegrensergrenser.

Forskningsmidler

Hjelp og støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter-