Tilskuddsordninger for integreringstiltak – Trøndelag

Etablereropplæring for innvandrere

Etablererordningen skal legge til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og skape økt sysselsetting og vekst. Ordningen bidrar til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag.

Mentorordning for innvandrere

Mentorordningen skal bidra til at innvandrere med høyre utdanning får fagrelevante jobber, og styrke mangfoldet i virksomheter og offentlig sektor samtidig som det tilføres nye kompetanse og erfaringer.