User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionale utviklingsmidler

Støtteordning for regionale utviklingsmidler Trøndelag er tilgjengelig i ww.regionalforvaltning.no (RF13.50).

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og strategier i Virkemiddelprogrammet. Programmet utarbeides årlig, se link til programmet lenger ned på siden.

Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlig midler fra Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend mv. Les mer på www.innovasjonnorge.no

Kommuner som samarbeider om regionale fond, har mulighet til å motta tilskudd til regionale næringsfond fra Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, innovasjonsselskaper og prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen bioøkonomi (jordbruk, skogbruk, reindrift, havbruk/fiskeri), sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn, opplevelsesnæringer osv.

Søk om tilskudd

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via www.regionalforvaltning.no (RF13.50). Dere må fylle ut alle punkt i det elektroniske skjemaet, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen.

Kontaktpersoner

Navn                           Mobil                E-postadresse

Eli Rishaug                 45607243          

Bjarne Bull-Berg         45023935         

Ole Harris Hanssen    95262297         

Even Ystgård              90642814           

Dokumenter og skjemaer

HUN sak 12/19 - Budsjett for regioenale utviklingsmidler 2019

Retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler i Trøndelag Fylkeskommune

Regler og retningslinjer

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Krav og veileder til aktivitetsrapportering

 

 

Sist oppdatert 25.02.2019