Forskningsmidler

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

DistriktForsk og Regionalt forskningsfond Trøndelag

DistriktForsk er et lavterskeltilbud for forskningsumodne bedrifter og kommuner i Trøndelag. I DistriktForsk kan du få hjelp til å utvikle din prosjektidé og søke om midler til å gjennomføre et forprosjekt.