Forskningsmidler

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

Regionalt forskningsfond (RFF)

Regionalt forskningsfond Trøndelag er ei støtteordning som har til formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i Trøndelag.

DistriktForsk - Forprosjekter

I DistriktForsk kan du få hjelp til å utvikle din prosjektidé og søke om midler til å gjennomføre et forprosjekt.