Forskningsmidler

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut midler til kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommuner. Frist for innsending er 25. februar 2022.

DistriktForsk Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å mobilisere bedrifter og kommuner til økt bruk av FoU i sitt innovasjonsarbeid. DistriktForsk har løpende søknadsfrist.