Forskningsmidler

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag er ei støtteordning som har til formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i Trøndelag.

DistriktForsk

DistriktForsk er et lavterskeltilbud for forskningsumodne bedrifter og kommuner i Trøndelag. I DistriktForsk kan du få hjelp til å utvikle din prosjektidé og søke om midler til å gjennomføre et forprosjekt.