Forskningsmidler

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Fondet lyser ut midler til regionale kvalifiseringsprosjekter for 2021. Utlysningen er aktiv så lenge det er midler igjen, og har innsendingsfrister; 1. februar, 5. mai, 15. september.

DistriktForsk Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å mobilisere bedrifter og kommuner til økt bruk av FoU i sitt innovasjonsarbeid. DistriktForsk har løpende søknadsfrist.