Forskningsmidler

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har for tiden ingen aktive utlysninger. Neste utlysning av kvalifiseringsstøtte vil bli i februar 2021.

DistriktForsk Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å mobilisere bedrifter og kommuner til økt bruk av FoU i sitt innovasjonsarbeid. DistriktForsk har løpende søknadsfrist.