Tester ut nye former for naturformidling

Åse Børset og Gøran Bolme i den naturbasert opplevelsesbedriften iTrollheimen i Rindal. Foto: Lediard Foto.
Åse Børset og Gøran Bolme i den naturbasert opplevelsesbedriften iTrollheimen i Rindal. Foto: Lediard Foto.

– Hvis du vil se moskus, drar du til Dovre. Vil du se troll, drar du til Trollheimen.

Det sier Gøran Bolme, daglig leder i reiselivsbedriften iTrollheimen i Rindal. Sammen med kollega Åse Børset jobber han for å gi folk eventyrlige opplevelser med utgangspunkt i natur og kultur.

iTrollheimen skreddersyr aktiviteter, opplevelser og overnattinger til både privatpersoner og bedrifter. I midten av mars opplevde de total stopp i etterspørsel. De bestemte seg for å bruke denne «pausen» til å styrke kompetansen sin for å stå klare når hverdagen kom tilbake.

Hjelp til to bedrifter

De ønsker å tilby utradisjonell digital naturformidling med kundereisen i fokus. Med BIO-midler (bedriftsintern opplæring) fra Trøndelag fylkeskommune kunne de ta kurs for å heve sin digitale kompetanse på grafisk design. De så også behovet for å utvikle sine digitale ferdigheter for å benytte verktøyene bak nettsidene og de sosiale kanalene sine bedre.  

– Dette er noe vi har snakket om i 2-3 år, og for oss har det vært kjempeviktig å få et kompetanseløft på digitale plattformer, sier Bolme.

De hyret inn en lokal aktør og fikk opplæring i nettpublisering, sosiale medier, søkeoptimalisering og utvikling av nettbutikk. Bolme forteller at dette var viktig både for dem og for kursholder.

– BIO-midlene var viktige for oss, men også for den lille lokale bedriften som hjalp oss. Vi var flere som mistet alle oppdrag over natta, så dette ble en vinn-vinn-situasjon for to bedrifter.

Digital vandring med troll

Men hvordan foregår egentlig digital naturformidling? Gjennom Trøndelag fylkeskommunes støtteordning DistriktForsk, har iTrollheimen samarbeidet med forskere fra NTNU og Nord universitet i prosjektet Home of the Trolls.

I prosjektet har de jobbet med å utvikle ulike løsninger for å treffe på digitale troll i naturen, og bruke trollene som historiefortellere. Dette gjør de gjennom ulike typer virtuell teknologi.

For å bli enda bedre på digital historiefortelling ønsker de å forske mer. De har fått støtte gjennom Regionalt forskningsfond Trøndelag, og setter i gang prosjektet Troll i ord – det er alltid noe i eventyret som er sant til høsten.

– Alt dette er en langsiktig plan som vi arbeider med å utvikle, og som vi gleder oss til å begynne å etablere, sier Bolme.

Blanding av historiefortelling, naturkunnskap og avansert teknologi skal gi de besøkende en autentisk opplevelse av noe de aldri har sett eller følt før; det å se inn i trollenes verden.

Her kan du lese mer om BIO-midlene

Her kan du lese mer om DistriktForsk

Her kan du lese mer om Regionalt forskningsfond Trøndelag