BIO Trøndelag 2022

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 52 uker og skal være gjennomført innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget.

BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning

Støtteordningen prioriterer:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

BIO Trøndelag er forankret i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi for Trøndelag.

Hvor mye støtte kan vi bidra med:

  • Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) kan støttes med maksimalt kr 300 000,-
  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-

Retningslinjer for BIO Trøndelag 2022  (pdf)

Mal for opplæringsplan (Excel-ark)

Noen relevante lenker til etter- og videreutdanningstilbud:

NORD universitet

NTNU

Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Statens kompensasjonsordning for bedrifter

Det er avklart at BIO tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning i den statlige kompensasjonsordningen. Les mer om denne her:  https://www.kompensasjonsordning.no/

Tildelinger i BIO Trøndelag

2022:

Oversikt over tildelinger BIO

2021:

Oversikt over tildelinger BIO1

Oversikt over tildelinger BIO2

2020:

Oversikt over tildelinger BIO 1

Oversikt over tildelinger BIO 2

Statistikk for BIO-tildelinger

Oversikt over fordeling av støtte i 2020 og 2021

BIO-historier

Her kan du lese om noen av de bedriftene som har fått BIO-midler i Trøndelag:  

 Bondesamarbeid på Høylandet: Unnfanget på bondekafé 

 Fæby Bryggeri på Verdal: – Vi så muligheten til å utvikle oss

 LiVERTEN i Lierne: – Viktig for oss som faller mellom to stoler

 iTrollheimen i Rindal: Tester ut nye former for naturformidling

Kontaktpersoner

Dersom det er behov for mer informasjon eller bistand, ta kontakt med:

Ola Kjelvik 414 25 039 

Tove Stavrum 913 09 537

Sist oppdatert 21.03.2022