BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Viktig informasjon

Nye retningslinjer fra 22. juni 2021

Vi har fortsatt tilgjengelige midler og behandler søknader fortløpende. For å nå ut til flere bedrifter gjøres nå følgende endringer i retningslinjene for ordningen:

  1. Fra 22. juni åpner retningslinjene for at næringshager, klynger, destinasjonsselskap, næringsforeninger mfl. kan få betalt for jobben som gjøres med å kople bedrifter med relevant opplæringstilbyder.  
  2. Det kan søkes om opplæringstiltak knyttet til digitalisering, teknologisk utvikling og sirkulærøkonomi uavhengig av hvilken bransje søker er innenfor.  
  3. For bedrifter med mer enn 50 ansatte økes maksimalt støttebeløp til 1 million og personalkostnader kan inngå i støtteberettigede kostnader.

Ellers videreføres retningslinjene som før.

Kompensasjonsordningen

På grunn av uklarheter rundt retningslinjer for kompensasjonsordningen er det avklart at BIO-tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning i kompensasjonsordningen. Les mer om dette på https://kompensasjonsordning.no

Hvem gjelder ordningen BIO Trøndelag for?

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak for både små, mellomstore og store bedrifter i Trøndelag. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter. Velg riktig målgruppe i menyen under og se hvilke vilkår som gjelder for din bedrift.

Små bedrifter og enkeltpersonforetak er definert som bedrifter med færre enn 50 ansatte.

Hvem kan søke?

Alle små bedrifter og enkeltpersonforetak i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2021 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Her kan du finne verdiskapingsstrategien: 

Strategi for innovasjon og verdiskaping

Hva kan du søke om?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Eventuelle lønnsutgifter for ansatte må være direkte knyttet til ansattes tidsbruk i opplæringstiltaket og dette dokumenteres ved rapportering.

Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Samlet støttebeløp er maksimalt 300 000,-

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering og språkkunnskaper.

Hvordan søker du?

Ordningen BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning:

Søknadsskjema for BIO 1 Trøndelag – små bedrifter og enkeltpersonforetak

For hjelp til søknadsutfylling, ta gjerne kontakt med næringshager, innovasjonsselskap eller næringsapparatet i din kommune.

Bedriftsintern opplæring for små bedrifter har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Se alle retningslinjer for ordningen i dette dokumentet:

Retningslinjer for BIO1 Trøndelag

Se krav til dokumentasjon i dette dokumentet:

Krav til dokumentasjon for BIO Trøndelag

Webinar om ordningen:

21. april arrangerte Næringsforeningen i Trondheimsregionen webinaret Støttemidler i Koronaens tid. De første 10 minuttene av webinaret handler om BIO Trøndelag.

Se webinaret her.

Mellomstore og store bedrifter er definert som bedrifter med flere enn 50 ansatte.

Hvem kan søke?

Mellomstore og store bedrifter i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen innenfor følgende prioriterte områder i verdiskapingsstrategien: opplevelsesnæringer, havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 

Her kan du finne verdiskapingsstrategien:

Strategi for innovasjon og verdiskaping

Hva kan du søke om?

Virksomheter kan få tilskudd til eksterne kostnader (kursutgifter/deltakeravgift) og deler av personal kostnadene knyttet til opplæringstiltaket. Innkjøp av utstyr/materiell støttes ikke. Samlet støttebeløp for bedrifter med mer enn 50 ansatte er maksimalt 1 000 000 kr. 

Hvordan søker du?

Ordningen BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning:

Søknadsskjema for BIO 2 Trøndelag – mellomstore bedrifter

For hjelp til søknadsutfylling, ta gjerne kontakt med næringshager, innovasjonsselskap eller næringsapparatet i din kommune.

Bedriftsintern opplæring for mellomstore og store bedrifter har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Vilkår og retningslinjer

Se retningslinjer og kriterier for støtte i dette dokumentet:

Retningslinjer for BIO2 Trøndelag

Se krav til dokumentasjon i dette dokumentet:

Krav til dokumentasjon for BIO Trøndelag

Webinar om ordningen:

23. juni arrangerte Næringsalliansen i Trøndelag webinaret Ekstraordinære tilskudd for bedrifter med 50+ ansatte. Webinaret handler om to tilskuddsordninger: Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge, og BIO2-ordningen fra Trøndelag fylkeskommune. Siste halvdel av webinaret handler om BIO Trøndelag.

Se webinaret her.

Tildelinger i BIO Trøndelag

2021:

Oversikt over tildelinger BIO1

Oversikt over tildelinger BIO2

2020:

Oversikt over tildelinger BIO 1

Oversikt over tildelinger BIO 2

BIO-historier

Her kan du lese om noen av de bedriftene som har fått BIO-midler i Trøndelag:  

 Fæby Bryggeri på Verdal: – Vi så muligheten til å utvikle oss

 LiVERTEN i Lierne: – Viktig for oss som faller mellom to stoler

 iTrollheimen i Rindal: Tester ut nye former for naturformidling

Kontaktperson

Dersom det er behov for mer informasjon eller bistand, ta kontakt med:

Ola Kjelvik 414 25 039 

Sist oppdatert 16.11.2021