BIO Trøndelag 2023

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag skal bidra til kompetansehevingstiltak i bedrifter. Støtte fra ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder.

BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning

Støtteordningen prioriterer:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

BIO Trøndelag er forankret i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi for Trøndelag.

Hvor mye støtte kan vi bidra med:

  • Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) kan støttes med maksimalt kr 300 000

  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 500 000

Retningslinjer for BIO Trøndelag 2023 (PDF)

Mal for opplæringsplan (Excel-ark)

Noen relevante lenker til etter- og videreutdanningstilbud:

NORD universitet

NTNU

Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Statistikk for BIO-tildelinger

Her finner du oversikt over støtte fra 2020-2022.

Biostatistikk 2020-2022

BIO-historier

Her kan du lese om noen av de bedriftene som har fått BIO-midler i Trøndelag:  

 Bondesamarbeid på Høylandet: Unnfanget på bondekafé 

 Fæby Bryggeri på Verdal: – Vi så muligheten til å utvikle oss

 LiVERTEN i Lierne: – Viktig for oss som faller mellom to stoler

 iTrollheimen i Rindal: Tester ut nye former for naturformidling

Kontaktpersoner

Dersom det er behov for mer informasjon eller bistand, ta kontakt med:

Ola Kjelvik 414 25 039 

Ellen Hoel 470 24 455

Stein Ivar Mona 922 04 476

Sist oppdatert 08.02.2023