User name:

UserExtensions.GetUsername()=

DistriktForsk

Løpende søknadsfrister

DistriktForsk har løpende søknadsfrister. Under fanene + Til bedrifter og + Til studenter kan du lese mer om hvordan du går frem for å søke.

DistriktForsk er arvtakeren til VRI Trøndelag og er forankret i Forskningsrådets nye program FORREGIONEN. Prosjektet har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Hva tilbyr vi? Under kan du velge målgruppe, bedrifter eller studenter! 

Hva tilbyr vi? Under kan du velge målgruppe, bedrifter eller studenter!

Du kan få hjelp til å finne den rette forskningskompetansen i et av Trøndelags mange FoU-miljøer eller andre steder i Norge og i utlandet. Slik hjelp gir vi til alle distriktsbedrifter i Trøndelag, og vi kaller det kompetansemegling.

Du kan også få økonomisk støtte til å leie inn en forsker til ditt utviklingsprosjekt, eller du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.

Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med en av våre kompetansemeglere.

Kompetansemegling

Kompetansemegling vil i praksis si å koble bedrifter og forskere. Kompetansemegling tilbys av flere innovasjonsmiljøer i Trøndelag:

Du kan søke hjelp fra kompetansemeglere som jobber i ditt geografiske nedslagsfelt eller innenfor din bransje/næring.

Her kan du lese mer om hvordan en kompetansemegler jobber 

Hvis du er usikker på hvem du bør ta kontakt med, ta gjerne kontakt med sekretariatet i DistriktForsk.

Forprosjekter

Forprosjektmidlene gir bedrifter mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid. Midlene kan bare benyttes av kommersielle aktører. Medlemsorganisasjoner som f.eks. næringsforeninger, næringsfora og lignende kan ikke motta slike midler. 

I DistriktForsk tilbys støtte til forundersøkelser og eksperimentell utvikling. Bedrifter som er lokalisert i Trøndelag kan få inntil 200 000 kr i støtte når de samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Prosjektperioden er på inntil 12 måneder.

Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av bedriften(e)s utgifter i forprosjektet. Tilskudd tildeles i henhold til statsstøtteregelverket. Bedriftens egeninnsats kan være timer og/eller kontanter.

Forprosjekter kan søkes av alle bransjer/næringer, men maksimalt 20 prosent av den årlige potten på 3,5 millioner kroner kan tildeles bedrifter med registrert forretningsadresse i Trondheim.

Forprosjektmidlene har løpende frister. Forventet behandlingstid er ca. 30 dager. Søker må forvente noe lengre behandlingstid om sommeren.

Hvordan søke forprosjekt

  1. Ta kontakt med en kompetansemegler for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling. Fyll ut prosjektbeskrivelse i samråd med forsker. Last ned pdf-versjon. Last ned word-versjon.
  2. Send prosjektbeskrivelsen til frasa@trondelagfylke.no i DistriktForsk for godkjenning.
  3. Når godkjenning er gitt, opprett søknad på Forskningsrådets programside (FORREGION). Velg utlysningen "Forprosjekter i bedrifter" (løpende).
  4. Logg inn på www.regionalforvaltning.no. Last opp søknaden under støtteordningen "DistriktForsk Trøndelag - Forprosjekt".

Kontaktinformasjon sekretariatet i DistriktForsk

Frank Sandnes, prosjektleder og spesialrådgiver FoU

976 48 796

Linda Bye, seniorrådgiver

908 42 954

Mari Grut, seniorrådgiver

482 55 336

Arild Egge, spesialrådgiver

997 36 157

 

Studenter ved NTNU, Handelshøyskolen BI, Høyskolen i Kristiania og Nord Universitet kan søke om oppgavestøtte på inntil 6 000 kr per prosjekt når de har samarbeid med bedrifter i Trøndelag. Ordningen gjelder for master/bachelor studenter som samarbeider med bedrifter utenfor Trondheimsregionen.

For studenter som har samarbeid med bedrifter i Trondheimsregionen (det vil si Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa, Stjørdal og Leksvik) finnes en annen støtteordning. For mer informasjon kontakt NTNU Bridge.

Hvordan søke oppgavestøtte

Hvis du har samarbeid med en eller flere bedrifter utenfor Trondheimsregionen kan du få dekket relevante utgifter som reiseutgifter, lab-utgifter eller lignende.

Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte. Fyll ut søknadsskjemaet og send all nødvendig dokumentasjon til det innovasjonsmiljøet som bedriften sogner til (se informasjon lenger ned).

Last ned søknadsskjema (pdf).

Utbetaling er basert på faktiske utgifter og søkes etterskuddsvis. Når feltarbeidet/datainnsamlingen er avsluttet sender studenten(e) en utbetalingsanmodning til det miljøet som innvilget søknaden. Det skal framlegges dokumentasjon/kvitteringer for alle utgifter som regnskapsføres.

Last ned utbetalingsanmodning (pdf).

Det kan søkes om inntil 6 000 kroner i støtte per prosjekt. For ytterligere informasjon se søknadskjemaet.

Kontakt de ulike innovasjonsselskapene

 

Kontaktinformasjon

Frank Sandnes, prosjektleder og spesialrådgiver FoU

976 48 796

Linda Bye, seniorrådgiver

908 42 954

Mari Grut, delprosjekt studentmobilisering

482 55 336

Arild Egge, spesialrådgiver FoU

997 36 157

 

 Oversikt over tildeling av forprosjekter 

 

 

I Trøndelag er det 40 000 studenter - og mange ønsker å samarbeide med næringslivet. DistriktForsk bidrar til å knytte bedrift og student sammen. Les mer her 

Sist oppdatert 04.02.2018