DistriktForsk - Forprosjekt

NB! Denne utlysningen er ikke aktiv og kan ikke søkes på! Støtte kan gis til forskningsumodne bedrifter og kommuner (heretter virksomheter) i Trøndelag som har behov for å arbeide forskningsbasert i sitt innovasjonsarbeid.
  • Hvem kan søke: forskningsumodne bedrifter eller kommuner
  • Søknadsfrist: løpende
  • Søknadsbeløp: 100.000 – 200.000 kr
  • Prosjektvarighet: 3 til 12 måneder

Til utlysningen av forprosjekt

Sist oppdatert 23.11.2023