Søk støtte til forskning og formidling

Ark med utydelig skrift og en hånd som skriver. Foto: Ronny Danielsen
Foto: Ronny Danielsen

DKNVS deler ut kr 450.000 i forskningsmidler og stipend til forskere og studenter. Frist for å søke er 1. april.

Forskningsfond

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) forvalter fond og legater som hvert år støtter forskning og formidling. I år deler stiftelsens forskningsfond ut kr 300.000 til disse formålene:

  • Forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
  • Vitenskapelige reiser og feltarbeid
  • Seminarer og konferanser

Alle fagdisipliner kan søke. Midlene kan ikke brukes til støtte for masteroppgaver. Beløpet kan fordeles på inntil fem mottakere.

Stipend til studenter og unge forskere

I.K Lykkes fond deler ut kr 150.000 til studenter og unge forskere i Trøndelag under 30 år (født i 1990 eller senere) som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier.

Alle fagdisipliner kan søke. Beløpet kan fordeles på flere mottakere.

Mer informasjon

Mer informasjon om søknadene finner du på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab hjemmeside, eller i denne PDF-en.

Tildelinger i 2019

Se en oversikt over hvem som fikk prosjektmidler fra DKNSV i 2019 her: