For dårlig kunnskap om lastsikring

Kåre Robertsen og Edvard Taarnes demonstrerer riktig lastsikring. De har utarbeidet en veileder om lastsikring til bilførere i klasse B/BE. Foto: Ida Valsø
Kåre Robertsen og Edvard Taarnes demonstrerer riktig lastsikring. De har utarbeidet en veileder om lastsikring til bilførere i klasse B/BE. Foto: Ida Valsø

Nord Universitet har i samarbeid med Taarnes Lastsikring og Skaardalsmo Fuel Consulting undersøkt sjåførers kunnskap om lastsikring, og konklusjonen er klar: Dette vet folk altfor lite om

Det er godt innarbeidet hos det norske folk at vi skal bruke bilbelte når vi kjører bil. Vi skal ikke taste på telefonen, og vi skal i alle fall ikke drikke alkohol før vi kjører oss en tur.

Følgene av slikt kan bli fatale. Det samme gjelder ulykker som følge av dårlig sikring av last. Likevel er ikke kurs i lastsikring obligatorisk for bilførere i førerkortklasse B.

Havnet under radaren

I en garasje hos Nord universitet på Stjørdal står Kåre Robertsen, universitetslektor i trafikkfag ved universitetet, sammen med Edvard Taarnes, daglig leder i Taarnes Lastsikring, og demonstrerer riktig lastsikring.

Sjåfører av kjøretøy over 3500 kg må gjennom kurs om riktig sikring av last, mens sjåfører av lettere kjøretøy har ingen slike obligatoriske krav. Dette synes de to er skummelt.

– Det finnes over en million hengere rundt omkring i landet som lastes på av folk uten tilstrekkelig kunnskap. Dette er absolutt noe det er behov for å sette fokus på, sier Taarnes.

Riktignok er sikring av last på tilhengere nevnt i dagens læreplaner, men ved de få stedene som velger å undervise i dette temaet, omhandles det bare teoretisk. Og folk trenger praktisk opplæring.

De to karene oppdaget et felles engasjement og følte det som en samfunnsplikt å jobbe videre med dette problemet som åpenbart har havnet under radaren og ikke har blitt tatt alvorlig nok.

– Jeg er sint på meg selv for ikke å ha tenkt på dette tidligere, sier Robertsen.

Utstyret heller ikke godt nok

Med finansiering fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg Trøndelag og fylkeskommunens ordning DistriktForsk kunne de to, i samarbeid med flere andre, forske for å gjøre kunnskap om lastsikring bedre kjent blant førere av lette kjøretøy.

I tillegg til å undersøke folks kunnskap, så de også på om det utstyret som selges er godt nok og innfrir lovnadene fra produsent og leverandør.

I løpet av testperioden simulerte forskerne blant annet nødbremssituasjoner og fant at bare halvparten av hengerne de testet klarte å holde den vekten som var oppgitt.

Ved en eventuell nødbrems i høy hastighet, med en henger lastet med et tonn, kan den vekten som kommer inn i bilen på grunn av sviktende hengervegger tilsvare langt over 20 tonn.

– Det er snakk om enorme krefter som kan få fatale konsekvenser, både for de som sitter i bilen og andre trafikanter, sier Robertsen.

Ønsker det som en del av oppkjøringen

Mange forteller om usikkerhet og uvitenhet om riktig lastsikring. Reglene kan også oppleves som vanskelig å forstå.

Nå ønsker forskerne at Statens vegvesen skal ta med sikring av last på tilhenger som en obligatorisk del ved førerprøve klasse B.

– Og når det gjelder de som driver med opplæring i klasse BE, er det allerede flere som har etterspurt rapporten, forteller Robertsen.

Tilbyr kurs

Som en følge av forskningsprosjektet har Taarnes lastsikring utarbeidet et lastsikringskurs. Dette kurset kan holdes for hvem som helst fra barselgrupper til store bedrifter.

– Det sitter så mange unger i biler som er avhengig av at vi voksne sjåfører vet nok om dette, sier Taarnes.

Forskerne mener også det er viktig at utsalgssteder av store varer har ansatte som kjenner de gjeldene reglene, og som kan gi gode råd til kunder som skal kjøre avsted med varer.

– Det er den som kjører med tilhenger som har ansvaret for å laste den riktig, men det er også viktig at de som selger dem er med på å informere om lastsikringen, sier Taarnes.

Slik skal det gjøres

Hvis du skal frakte en tyngre gjenstand på en liten henger, er regelen å feste gjenstanden på midten av hengeren. Da får du vekten over hengerens hjul, noe som gjør den mer stabil.

I tillegg bør lasten stemples i fartsretningen – det vil si festes godt med stropper ved korrekt surremetode.

På etterspørsel fra Tysse og Volkswagen har også forskerne laget en folder med enkel veiledning til riktig lastsikring. Her er det forklart hvordan du rent praktisk skal sikre lasten.

Folderen kan deles ut til hvem som helst, og for eksempel ligge sammen med vognkortet i bilen.

– Rapporten vår viser at kunnskapsnivået må opp, og vi håper inderlig den kan være med på å skape et større engasjement rundt dette viktige temaet, sier de to.

Skal forske videre

Engasjementet til forskerne er fremdeles sterkt, og nå skal de forske videre på møtet mellom ny og gammel teknologi. Gjennom Regionale forskingsfond Midt-Norge har de nå fått kvalifiseringsstøtte til å forske på forholdet mellom nye biler med avanserte førerstøttesystemer, og tilhengere som har bremsesystemer med noe eldre og enklere teknologi.

– På lastebiler med moderne bremser er det forbudt å feste hengere med umoderne bremsesystem. Kombinasjonen er livsfarlig. Mens på personbiler er det fritt fram, forteller Taarnes.

Ved hjelp av uttestinger og beregninger skal de se nærmere på om dette har noe å si for trafikksikkerheten.

– Vi starter med kartlegging nå, og så skal vi ha praktiske tester på både tørre og glatte kjøreforhold etter hvert. Det blir veldig interessant å prøve ut dette, sier Robertsen entusiastisk.