Nye midler til prosjektstøtte

Mære landbruksskole har de senere årene blitt en attraktiv testarena for flere FoU-miljøer i landbruket. Her viser en mann fram tomatplanter i veksthuset for tomatplanter. Foto: Ida Valsø
Mære landbruksskole har de senere årene blitt en attraktiv testarena for flere FoU-miljøer i landbruket. Her fra veksthuset for tomatplanter. Foto: Ida Valsø

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut 12 millioner i 2024

Første frist for å søke regional kvalifiseringsstøtte er 20. mars, og den andre muligheten er 2. oktober. 

Se utlysningen til regional kvalifiseringsstøtte i 2024 her.

Kvalifiseringsstøtte er forskningsprosjekt som skal bidra til å løse de utfordringer og behov som næringslivet og kommunene har. Varigheten på prosjektene er vanligvis 12 måneder, og det kan søkes om inntil 500 000 kr i støtte.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i større hovedprosjekt.

Store bedrifter kan også søke

Tidligere har kun små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag kunne søke på midlene, men nå er det åpnet opp for at også store bedrifter kan søke.

– Det er et stort fokus på grønn industriutvikling og omstillingsevne i og rundt industrien i Trøndelag for tida. Ved å åpne opp for at også større bedrifter kan søke på midlene, ønsker vi å bidra til flere samarbeid mellom forskningsmiljø og industriaktører, sier Linda Bye i Regionalt forskningsfond Trøndelag.

I tillegg til bedrifter, kan også kommuner og kommunale virksomheter i Trøndelag søke om kvalifiseringsstøtte i samarbeid med forskningsmiljø.

– Faktorer som aldrende befolkning, klimakrav, inkludering og trange budsjetter er utfordringer offentlig sektor, og særlig kommunene, står overfor. Disse utfordringene må løses på nye måter, og her kan midler fra fondet være en fin anledning til å komme i gang, sier Bye.

Mange ulike tema

I Trøndelag skal Regionalt forskningsfond bidra til å styrke trøndersk næringslivs konkurransekraft, samt utvikle gode og effektive tjenester for innbyggerne. Målet er å videreutvikle privat og offentlig sektor i en grønn og bærekraftig retning, og særlig bidra til å utvikle og styrke Trøndelags satsingsområder innenfor; bioøkonomi, opplevelser, teknologi, og offentlig sektor. 

Regionalt forskningsfond Trøndelag har støttet flere prosjekt der bruken av larver som proteinkilde i fôr blir undersøkt. Under Forskningsdagene fikk publikum se og smake på bruk av insekt som mat. Her holder en mann fram ei hånd med larver slik at publikum kan se på dem. Foto: Ida Valsø.
Regionalt forskningsfond Trøndelag har støttet flere prosjekt der bruken av larver som proteinkilde i fôr blir undersøkt. Under Forskningsdagene fikk publikum se og smake på bruk av insekt som mat. Foto: Ida Valsø.

Her kan du lese historier om noen av prosjektene finansiert av Regionalt forskningsfond Trøndelag. Du kan også se en oversikt over alle bevilgninger fondet har gitt fra 2017 og fram til i dag.