Fullt hus på innovasjonsverksted

Fullsatt møterom Stiklestad på Statens hus i Steinkjer. Foto: Ida Valsø.
Fullsatt møterom Stiklestad på Statens hus i Steinkjer. Foto: Ida Valsø.

Forsknings- og innovasjonsverksted med høye ambisjoner om mer innovasjon i offentlig sektor.

27. august arrangerte Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Norges Forskningsråd og Trøndelag fylkeskommune verksted på Statens hus i Steinkjer.

Målet for samlingen var å skape en møteplass for dialog og deling av kunnskap mellom kommuner, og mellom kommuner og innovasjonsmiljø og FoU-institusjoner. I tillegg var det ønskelig at verkstedet skulle bidra til å definere konkret framtidig utviklingsarbeid innen forskning og innovasjon.

Målgruppen var kommuner med FoUI-kontakter, rådmenn, kompetansemeglere, virkemiddelaktører og andre relevante representanter fra FoU-institusjoner. Det var stor interesse for deltakelse og arrangementet hadde i overkant av hundre deltakere og flere på venteliste.

Program og presentasjoner fra verkstedet:

Program

Forskning og innovasjon i kommunal sektor- Idun Lyngstad, Norges forskningsråd

Canvas-metodikken - Dag Oppen Berntsen, Norges forskningsråd

Samskapte løsninger - hvorfor er det nødvendig og hva kan det bety. Perspektiver fra KS - Henrik Finsrud, KS

Løsning for fjordkryssing . Prosjekt Jøa t`land 24/7 - Harald Overrein, Trøndelag fylkeskommune

Forskning og innovasjon i kommunal sektor i Trøndelag - Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag fylkeskommune

Orkdal Folkehelsesenter - John Anders Elvrum, Orkdal kommune

Livskvalitet og samhandling med GårdsPensjonat - Kjersti Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad, Maurtuva Vestgård og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling

Min medisin - medinisering av hjemmeboende - Marianne Næsland Formanek, Trondheim kommune og Kristine Holbø, SINTEF

ByLAB-prosjektet i Steinkjer og Levanger - Grete Waaseth, Steinkjer kommune og Tove Nordgaard, Levanger kommune

Her kan du se opptak av strømming fra verkstedet: Fylkesmannen i Trøndelag