– Viktig for oss som faller mellom to stoler

Bilde av staben på LiVERTEN i Lierne. Åtte personer. Foto: privat.
Staben på LiVERTEN i Lierne har hatt bedriftsintern kompetanseheving. Foto: privat.

BIO-midlene fra Trøndelag fylkeskommune var viktige da LiVERTEN ikke fikk dekket utgifter gjennom andre støtteordninger.

Reiselivsbedriften i Lierne har både restaurant, servicestasjon, turistinformasjon, bakeri og foodtruck. De er også leverandør til større arrangementer og har stor omsetning knyttet til festivaler. Da koronarestriksjonene trådte i kraft, mistet de det meste av omsetningen sin.

– Flere av de store arrangementene vi leverer til, har fått dekket utgiftene sine. Vi som leverandør til disse avlyste arrangementene står derimot ikke igjen med noe.

Det sier Roy Inge Bergli, daglig leder i LiVERTEN. Midler til bedriftsintern opplæring (BIO) har hjulpet bedriften og hindret permitteringer i et par måneder.

– For oss har BIO-midlene hjulpet oss mye i denne krisa, og var spesielt viktig for oss som havner mellom to stoler i tiltakene fra staten.

Digitalisering og produktutvikling

Hos LiVERTEN har de lenge snakket om behovet for å oppgradere den digitale kompetansen på flere områder. I løpet av de siste månedene har mye kommunikasjon og aktiviteter foregått digitalt, og bedriften ser at de er mindre sårbare hvis flere ansatte får opplæring i viktige driftsoppgaver.

De ansatte har nå fått datakurs og rådgivning om datautstyr og digitalisering av Adcom på Namsos. Smart Media på Steinkjer har kurset dem i sosiale medier og markedsføring.

– Det lille positive med koronakrisen er at mye kan gjøres mye enklere digitalt. Bare vi kommer oss gjennom sommeren, kommer vi oss nok styrket ut av det og har bedre verktøy for framtida, sier Bergli.

Ønsker å ha helårsstillinger

Bergli er opptatt av å kunne tilby helårsstillinger for å være en attraktiv arbeidsgiver og for å bygge opp den interne kompetansen i bedriften.

– Det kan være vanskelig å få tak i arbeidskraft her i Lierne. Med BIO-midler har vi nå kunnet lære opp ansatte i vår faste stab i roller som vi ikke klarer å dekke ved utlysninger. 

Inge Johnsen fra Lian Restaurant i Trondheim var på besøk hos LiVERTEN i forrige uke. Sammen med andre lokale leverandører av mat fikk de gode tips til produktutvikling fra lokale råvarer.

– De ansatte har vært veldig glad for den aktiviteten vi har hatt på bedriftsintern kompetanseheving her de siste månedene. Vi prøver å jobbe godt nå og rigge oss mot nye eventyr neste år. Og da setter vi et stort strek over 2020, avslutter Bergli.

 

Her kan du lese mer om BIO-midlene