Regionalt Forskningsfond Midt-Norge har innvilget nye prosjekter

Foto: Grzegorz Piesta.
Foto: Grzegorz Piesta.

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFFMidt) innvilget støtte til 9 nye prosjekter i styremøte 26. juni.

Fondet lyste ut forskningsmidler for hovedprosjekter i bedrifter i vår, og det kom inn 23 søknader på utlysningen denne gangen, opplyser sekretariatsleder for fondet, Linda Bye. Søknadene er vurdert både av fagpaneler i Norges Forskningsråd og av sekretariatet for fondet, og blant flere gode søknader var det altså 9 som kom gjennom nåløyet og fikk finansiering.

– Vi ser at de fleste prosjektene som det nå søkes om, handler om mulighetene innen digitalisering/teknologi og bioøkonomi, og gjerne i en kombinasjon av dette. Innen det bioøkonomiske fagfeltet er det søknader både innen blå og grønn sektor, sier Bye.

Innlandsoppdrett av fjellrøye

Blåfjell AS i Lierne, som driver med innlandsoppdrett av fjellrøye, er en av bedriftene som fikk innvilget støtte i denne runden.

– Sammen med forskningsinstitusjonen Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal vi forske fram metoder for å optimalisere vannkvaliteten i vårt nyutviklede resirkuleringsanlegg for røyeoppdrett her i Sørli, sier grunder og daglig leder Jon Helge Inderdal i Blåfjell AS.

– Siden dette er det første fullskala landbaserte oppdrettsanlegget for røye, er det mye vi må finne ut av sammen med forskerne, sier Inderdal som så langt har brukt flere millioner kroner på forskning i forkant av etableringen. Vi har gode erfaringer fra samarbeidet med NINA og lykkes vi med dette prosjektet, vil dette gi oss en stor effektivitetsgevinst i produksjonen samtidig som det øker fiskevelferden og sikrer kvaliteten på fisken.

Viktig for distriktene

Spesialrådgiver i Trøndelag fylkeskommune og RFFMidt Arild Egge, som også sitter i styret for omstillingsarbeidet i Lierne, sier dette er svært gledelig og at det også viser at forskningsfondet når ut til de mindre aktørene i distriktskommunene våre.

– Det å mobilisere til forskning og innovasjon i bedrifter og kommuner i distriktene er jo et av de viktigste målene for ordningen med regionale forskningsfond. Blåfjell AS er også en sentral brikke i arbeidet med å utvikle nye arbeidsplasser i Lierne etter at Orkla la ned bakerivirksomheten i Sørli i 2015, sier Egge.

__________________________________________________________________________________

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, administreres av fylkeskommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal, og lyser ut forskningsmidler for bedrifter, kommuner og FoU-institusjoner i de to fylkene.

 

Tildelinger vår 2019

Følgende prosjekter og bedrifter fikk innvilget forskningsstøtte fra RFF-Midt i styremøte 26. juni:

Prosjekttittel

Ansvar

Development of a defect free manufacturing process for a novel medical device

Glucoset as

Utvikling av autonomt system for kontinuerlig opphenting og håndtering av fangst fra trål i aktivt fiskeri

STØ Technology as

Bruk av VR i behandling av alvorlig psykisk lidelse, sosialt utenforskap og alvorlig funksjonstap

Coperio-senteret as

Digital trening som medisin for økt verdiskaping og bærekraftig aldring i Midt-Norge

Myworkout as

Vannkvalitet i RAS-anlegg

Blåfjell as

Oppdrett av vanlig strandsnegl

Statsnail as

Bærekraftig raffinering av marine oljer

Pharma Marine as

Effect og soil organic matter management on soil characteristics, potato yield and potato disease in an intensive potato growing system

Sunndals-potet as

Digital overvåkning og nye driftsløsninger – sambeiting ku-kalv for bedre dyrevelferd og økonomi i melkeproduksjonen

NORSØK

 

Kontaktpersoner RFF-Midt:

  • Sekretariatsleder Linda Bye, RFF-Midt
  • Spesialrådgiver Arild Egge, Trøndelag fylkeskommune
  • Spesialrådgiver Frank Sandnes, Trøndelag fylkeskommune
  • Rådgiver Øyvind Herse, Møre og Romsdal fylkeskommune