Jobber for levedyktige trønderbedrifter

Bilde av Inga Blæsterdalen i Fosen Innovasjon AS
Fosen Innovasjon har kontor både i Vanvikan, på Brekstad og på Brattøra i Trondheim. Foto: Ida Valsø

Inga Blæsterdalen i Fosen Innovasjon AS har et stort engasjement for bedriftsutvikling. Som kompetansemegler sørger hun for at bedrifter og forskere samarbeider for økt vekst og utvikling i næringslivet.

Selve begrepet «kompetansemegling» kan virke diffust for mange, men ifølge Inga er det ikke mer komplisert enn at hun jobber for å hjelpe bedrifter med å utvikle sin kompetanse og levedyktighet i en bransje med tøff konkurranse.

– Det jeg har mest fokus på er hva som kan gjøre bedrifter mer robuste og konkurransedyktige i markedet. Det handler om å koble sammen de riktige ressursene og se etter løsninger på utfordringer som bedrifter står overfor.

Fra idé til samarbeid


Det starter ofte med et møte mellom Inga og en bedrift. Hun har erfaring i å hjelpe til med å sette ord på utfordringer og utvikle det videre til en konkret problemstilling. Allerede da er mye gjort. Men det å skulle utvikle produkter eller tjenester krever kompetanse, og denne kompetansen sitter ofte forskningsinstitusjonene på. 

– Det er helt alfa omega å få inn eksterne ressurser, gjerne en forsker, for at bedrifter skal se nye muligheter, vokse og utvikle seg. Slikt samarbeid er nesten helt elementært for å være levedyktig i markedet, og det er mange flere som burde prøve det.

Det neste steget handler om å finne den riktige samarbeidspartneren. Inga har god kjennskap til ulike forskermiljø, og hennes oppgave blir å finne den som passer. Hun mener videre at det er viktig å opprette en god relasjon i et tidlig stadium. Da møtes gjerne partene på hennes kontor og diskuterer innfallsvinkel til problemstilling, søknadsskriving og framdriftsplan for samarbeidet.

– Et fysisk møte i starten er viktig. Det forplikter forskerne litt mer når de har møtt bedriften og blitt kjent. Vi kompetansemeglere har en nøkkelrolle i begynnelsen, for å få dratt ting i gang. Så går det gjerne av seg selv, og da er det morsomt.

Stort potensial


Inga mener det ligger et stort potensial i slike samarbeid. Gjennom flere år som kompetansemegler har hun sett bedrifter ta tak i utfordringer som virket små, men som endte opp i revolusjonerende forskningsfunn.

– Faktisk har det skjedd at et DistriktForsk-prosjekt førte til en bedriftsetablering – en bedrift som nå lever i beste velgående. 

Virkemiddel-jungel

Det finnes mange ulike virkemidler, eller støtteordninger, som bedrifter kan søke på. For mange kan dette området virke både uoversiktlig og overveldende. Her har Inga og fylkets mange andre kompetansemeglere en viktig oppgave i å hjelpe bedrifter med å nøste fram hvilken ordning som passer best.

– Det oppleves ofte litt skremmende for bedrifter å få hele jungelen tredd ned over hodet. Det er et hav av muligheter, så vi skal gjøre det tydeligere for dem ved å hjelpe til med å tegne opp den riktige løypa. 

Det er mange gode verktøy å tilby bedrifter gjennom ordninger i Fylkeskommunen, SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet med flere. Som bindeleddet mellom virkemidlene og bedriftene spiller kompetansemeglerne en viktig rolle for gode prosjekter og vekst i næringslivet.

– Å være kompetansemegler oppleves som veldig viktig, og jeg synes det er meningsfullt å få bidra til noe som gir bedriftene ny kompetanse og utvikling. Vi er så heldige at vi får ta del i andre sin suksess, og det er veldig givende.