Sammen om næringsutvikling

John Olav Sliper i Trøndelag fylkeskommune presenterte tall og statistikk fra Trøndelag. Foto: Ida Valsø.
John Olav Sliper i Trøndelag fylkeskommune presenterte tall og statistikk fra Trøndelag. Foto: Ida Valsø.

Trøndelags handlingsplan for innovasjon og verdiskaping skal rulleres. Nærmere hundre personer deltok på arbeidsverksted for å diskutere næringsutvikling og komme med innspill.

– Jeg synes det er veldig nyttig å være her, sammen med et samlet Trøndelag, for å diskutere hvordan vi kan jobbe for å løse oppgavene sammen, sier Tina Lihaug Selbæk, daglig leder i Nasjonalparken Næringshage.

Sammen med andre fra næringshager, næringsforeninger, klynger, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, universiteter og kommuner, deltok hun på arbeidsverksted på Stjørdal. Målet for dagen var å komme opp med konkrete næringstiltak for økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurransekraft i Trøndelag.

– Dette er hele Trøndelag sin handlingsplan. Vi har en felles oppgave med å videreutvikle handlingsplanen, og det er viktig med en slik arbeidsøkt som samler oss på tvers av regioner og arbeidsområder, mener Selbæk.

Verdien av felles mobilisering

Flere personer sitter rundt bord og diskuterer de ulike innsatsområdene havrommet, opplevelsesnæring og bioøkonomi med forslag til tiltak. Foto: Ida Valsø.
De ulike innsatsområdene havrommet, opplevelsesnæring og bioøkonomi ble diskutert med forslag til tiltak. Foto: Ida Valsø.

Diskusjoner og prioriteringer rundt tiltak innenfor bioøkonomi, havrom, sirkulærøkonomi, opplevelsesnæring og smarte samfunn sto i fokus. Å samles for å utveksle informasjon og kunnskap er nyttig for flere.

– Det er fint at fylkeskommunen tar seg tid til å samle oss. Alle vi som er her i dag har ulik bagasje og ulike ting vi jobber med. Det er fint med en møteplass for å treffe og diskutere med andre, sier Inger Helland, næringsrådgiver i Grong kommune.

Morten Skjeldbred, seniorrådgiver FoU ved Nord universitet er enig.

– Dette er et ganske krevende og vidløftig prosjekt, og Trøndelag fylkeskommune har laget en fin og konkret prosess for arbeidet. Det har vært mange nyttige og interessante diskusjoner her i dag.

Behov for innovative løsninger

To personer skriver ned tiltak på området FoU i havrommet. Foto: Ida Valsø.
Arbeid med tiltak på området FoU i havrommet. Foto: Ida Valsø.

Statistikken for Trøndelag, presentert av Jon Olav Sliper i Trøndelag fylkeskommune, viste blant annet at Trøndelag har økonomisk vekst, sysselsettingsvekst på kysten, et sterkt FoU-miljø, og en høyt utdannet befolkning sammenlignet med resten av landet. Likevel er det behov for innovative løsninger i næringslivet hvis vi skal nå målet om økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurransekraft.

I løpet av samlingen arbeidet og diskuterte deltakerne utfordringer og behov i små og store grupper. På slutten av dagen hadde mange innspill kommet ned på papiret.

Avslutningsvis ble de også bedt om å prioritere mellom tiltakene. Hva er viktigst å prioritere innenfor de fem satsingsområdene: bioøkonomi, sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn og opplevelsesnæring.

Mye å jobbe videre med

Partnerskapet for næring behandler skisse til rullert handlingsprogram 19. september. Nytt handlingsprogram for 2020-2021 vedtas i hovedutvalget for næring i november. Planen er at det rullerte handlingsprogrammet skal være klart fra 1. januar 2020.

 

Innlegg og dokumenter fra verkstedet:

Tall og statistikk om innovasjon, forskning og verdiskaping i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune

Erfaringer med strategi og handlingsprogram og samarbeidet om oppfølgingen, NHO

Erfaringer med strategi og handlingsprogram og samarbeidet om oppfølgingen, Nasjonalparken Næringshage

Innspillene fra verksteddagen

Datoer for behandling og vedtak av handlingsprogram 2020-2021

Oversikt over aktivitet som er gjennomført eller under arbeid knyttet til satsingsområdene i handlingsprogrammet (Word-dokument)