Trøndelag har fått eget forskningsfond

Regionalt forskningsfond Trøndelag skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag.

1. januar 2020 fikk Trøndelag eget forskningsfond etter å ha samarbeidet med Møre og Romsdal i Regionalt forskningsfond Midt-Norge de ti siste årene.

Da de regionale forskningsfondene ble opprettet i 2010 ble det delt inn i 7 fondsregioner, men fra og med 2020 vil fondene følge fylkesgrensene. Dette gjør det mulig å spisse innsatsen enda mer mot egne regionale prioriteringer i Trøndelag.

For å få bedre effekt av ordningene og virkemiddelbruken legger vi også opp til et felles sekretariat for Regionalt forskningsfond og DistriktForsk. Sistnevnte er fylkeskommunens støtteordning for distriktsbedrifter og distriktskommuner med liten eller ingen FoU-erfaring.

10 år med RFF Midt-Norge

5. desember 2019 hadde RFF Midt-Norge sitt siste styremøte. En oppsummering av aktiviteten i perioden 2010 til 2019 viser at fondet har behandlet i underkant av 1000 søknader på omlag 1 milliard kroner – og at det totalt er bevilget 363 mill. til 310 prosjekter.

Prosjektene har bidratt til å mobilisere og kvalifisere Trønderske bedrifter og kommuner til mer FoU-innsats, og ikke minst bidratt til verdiskaping gjennom utviklingen av nye og bedre produkter, tjenester og produksjonsprosesser.

Neste utlysning

Nytt styre for Regionalt forskningsfond Trøndelag blir oppnevnt i Fylkestinget 26.-27. februar. Her vil også et nytt bestillingsbrev for fondet behandles. Når dette er på plass vil det komme informasjon om nye utlysninger for 2020.

Ta kontakt med sekretariatet i RFF Trøndelag for henvendelser.