Måtte gripe sjansen

Atle Andreassen og Vegard Olsen på besøk hos SalMar. Foto: privat.
Atle Andreassen og Vegard Olsen på besøk hos SalMar. Foto: privat.

For de to masterstudentene var det ikke tvil – et samarbeid med havbruksnæringen var det mest spennende valget

Selv om bygg- og anleggsbransjen allerede har kapret de to studentene, er de ikke i tvil om at et samarbeid med en bedrift i havbruksnæringen er det mest spennende de nå kan tenke seg i arbeidet med masteroppgaven.

– Dette er en veldig god mulighet som det ikke er sikkert vi får igjen, sier Atle Andreassen.

Sammen med Vegard Olsen samarbeider han med SalMar for å finne ut hvordan de kan øke sikkerheten knyttet til rømming av fisk.

De to studentene tar for tiden en master i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Planen er å gjennomføre en sikkerhetsrevisjon ved SalMars lokaliteter, og se om metoder som har blitt benyttet for å forhindre gasslekkasjer hos Statoil også kan overføres til å hindre at fisk rømmer.

Førstevalget

Tidligere har Atle og Vegard gjennomført sikkerhetsrevisjoner for andre selskaper. Begge to har også fått seg fast jobb som venter på dem når de er ferdig med studiet. Men før de er ferdigstudert skal de levere en masteroppgave, og denne ønsket de å gjennomføre i oppdrettsnæringen.

– Vi hadde jobbet med liknende tema før, og syntes det var spennende. Oppdrettsnæringen er veldig interessant og en næring i vekst, og så dette var førstevalget, forteller Vegard.

– I tillegg til å være en spennende bransje for oss er oppdrettsnæringen også viktig for Trøndelag, og dette er en god mulighet som det ikke er sikkert vi får igjen, supplerer Atle.

Gjennom veileder på instituttet fikk studentene kontaktinformasjon til SalMar og avtale om et Skype-møte med dem. Her presenterte de sine ideer og fikk avklart at det var stor interesse for temaet også fra SalMar sin side.

– Det som vekket interessen min var at de hadde en annerledes og ny vinkling enn hva vi vanligvis bruker ved internrevisjon av oppdrettsanlegg. Det virket kjempeinteressant, sier Asgeir Johansen, kvalitetssjef hos SalMar.

Samarbeidet

Atle og Vegard har allerede vært ute hos SalMar på Frøya flere ganger. De har snakket med driftsansvarlige, HMS-ansvarlige, gjennomgått sikkerhetsrutiner med mer. I tillegg er planen å reise tilbake for å intervjue en røkter ute på anlegg for blant annet å høre hvordan de opplever opplæring, sikkerhetstiltak og rutiner knyttet til sitt arbeid.

– Vi er avhengig av å få teste ut revisjonstypen vår i praksis, for å hente inn empiri. SalMar har vært veldig behjelpelige, slik at vi har fått gjennomført intervjuer og undersøkelser hos dem, sier Vegard.

Asgeir hos SalMar sier at de også synes det er flott å samarbeide med studenter på denne måten.

– Bedrifter har bruk for forskning og utvikling. Å ta imot og legge til rette for studenter på denne måten er en form for merarbeid som vi har stort utbytte av over tid. Det disse studentene forsker på er veldig spennende, og jeg tror vi vil ha nytte av resultatet i oppgaven deres. I tillegg kan jo studenter vi samarbeider med være potensielle kandidater til jobb senere – så vi ser på dette som vel investert tid.

Ikke bare tull

Selv om Atle og Vegard allerede har fått seg jobb et annet sted har de ikke vært i tvil om at det å samarbeide med en bedrift i en næring de er interessert i, er veldig givende for dem i arbeidet med masteroppgaven.

– Det er lettere å bli motivert for å jobbe med oppgaven når man samarbeider med en bedrift. Det er også mer spennende fordi det er virkelighetsnære tema, sier Atle.

– Ja det er veldig givende å jobbe med dette når vi vet at bedriften synes det er interessant. At det ikke bare er tull det vi holder på med, avslutter Vegard.