Snart frist for å søke Regionalt forskningsfond Trøndelag

Foto: forskere på lab. Bildet er hentet fra nettsiden Unsplash.
Foto: Unsplash

Fondet lyser i høst ut 18,3 millioner i kvalifiseringsstøtte og regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner og næringsliv.

  • Regional kvalifiseringsstøtte høsten 2020 har søknadsfrist 2. september.
  • Regionalt innovasjonsprosjekt kommuner og næringsliv 2020 har søknadsfrist 16. september.

Fondet tar imot søknader fra bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med ett eller flere FoU-miljø. Universitet, høyskoler og FoU-institusjoner kan søke om regional kvalifiseringsstøtte i samarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen. Støtten fra Regionalt forskningsfond Trøndelag skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virksomheter og frivilligheten i Trøndelag.

For mer informasjon om utlysningene, se her:

Aktive utlysninger Regionalt forskningsfond Trøndelag.

På nettsidene til Regionalt forskningsfond Trøndelag finner du kontaktinformasjon til fondssekretariatet, her:

Kontaktinformasjon sekretariat Regionalt forskningsfond Trøndelag.