Unnfanget på bondekafé

Bilde av traktor. Foto: Norsk Landbruk.
Foto: Norsk Landbruk.

Lars Henrik Kjølstad og fem andre bønder på Høylandet gikk i 2021 sammen med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og søkte om midler til bedriftsintern opplæring for å øke sin kompetanse på effektiv gjødselhåndtering.

Opplæringsbehovet var begrunnet i omstilling av landbruket til økt bærekraftig og mer effektiv produksjon. Prosjektet har som mål å gi bedre utnyttelse av husdyrgjødsel og mineralgjødsel, gjennom å ta i bruk ny teknologi. Presisjonsteknologi i kombinasjon med nye spredemetoder for gjødsel, gir vesentlig mindre tap av næringsstoffer og klimagasser til omgivelsene, og bidrar til at klimamålene for gården og landbruket nås.

Norsk Landbruksrådgivning satte sammen opplæringsplanen for søkerne. Kunnskapsleverandører er Felleskjøpet Agri, Yara, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, og gårdbrukere med erfaring fra bruk av presisjonsteknologi i forbindelse med gjødselhåndtering.

Seks bønder på Høylandet samarbeider om prosjektet. Det er i overkant av ei mil mellom de to gårdene som ligger lengst unna hverandre, og det er bare to av disse gårdbrukerne som har samarbeidet tidligere.

– Men vi er i veldig samme situasjon, og vi har hatt mye kontakt ellers, gjennom at vi er en del av samme miljøet her på Høylandet, sier Kjølstad til Norsk Landbruk.

Hele prosjektet ble unnfanget på en bondekafé i fjor høst.

– Vi i Høylandet Bondelag har bondekafé første mandag i måneden, og sammen med Gunnar Aunsmo fra NLR begynte vi å spekulere på om samarbeid på presisjonsgjødsling kunne ha redusert kostnadene i drifta, forteller Kjølstad.

Neste steg var å søke midler fra den såkalte BIO Trøndelag-ordninga, der bedrifter kan søke fylkeskommunen om midler til bedriftsintern opplæring. Søknaden ble godkjent, og midlene skal brukes på å se på «Teknologi og volumfordeler for effektiv og bærekraftig gjødselhåndtering», som det står i søknaden.

– Vi fikk disse midlene for å hente inn kunnskap, og nå kan vi lønne oss selv når vi jobber med det. Vi har penger til å reise rundt for å se på andre som har tilsvarende utstyr, og vi kan leie inn rådgiving fra for eksempel Aunsmo i NLR, for å komme i gang med utstyret. Dette er en veldig god ordning for oss bønder som satser, og gir oss muligheter til å utrede og skaffe oss kunnskap, før såpass tunge investeringer tas, sier Kjølstad.   

Kilde: Norsk Landbruk og Trøndelag fylkeskommune.