Bark mot diaré hos lam

To lam. Foto: Kristin Sørheim.
To lam. Foto: Kristin Sørheim.

NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) har nylig gjennomført et forskningsprosjekt hvor bark og furu viste seg å ha positive virkninger mot kraftig diaré hos lam.

Ved å trekke ut tanniner (garvestoffer/syre) fra bark i gran og furu lagde forskerne et barkeekstrakt som viste seg å ha positive virkninger. Gjennom laboratorieforsøk så de at stoffene fra trærne hadde effekt mot encellede parasitter (koksidier) som kan gi alvorlig diaré hos lam.

I kvalifiseringsprosjektet testet de også stoffene på levende lam som var smittet av parasittene:

– De lammene som fikk barkekstrakt fikk ikke diaré, og hadde mindre parasitter i tarmen enn de som ikke fikk slikt ekstrakt, forteller prosjektleder Kristin Sørheim

Prosjektet har også gitt ny kunnskap om hvor stor mengde barkekstrakt det er mulig å gi til lam, samt egnede tidspunkt for behandling i forhold til parasittens livssyklus. I tillegg så forskerne at det er mulig å utvikle plantebaserte alternativer til kjemisk syntetiske midler som det utvikles resistens mot.

Samarbeidspartnerne i prosjektet ønsker nå å gå videre med å utvikle et fôrtilsetningsmiddel mot denne parasittsykdommen (koksidiose) sammen med kommersielle aktører.

Fakta om prosjektet:

Prosjekttittel: Barkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam
Prosjektansvarlig: NORSØK
Prosjektleder: Kristin Marie Sørheim
Samarbeidspartnere: SINTEF Materialer og Kjemi; VETERINÆRINSTITUTTET; NORSK TRETEKNISK INSTITUTT; BØFJORDEN SAG AS og SIV INDUSTRI-INKUBATOR AS