Bredbånd

Utbyggingsprosjekter som ikke omfattes av den nasjonale tilskuddsordningen

Trøndelag fylkeskommune skal i 2019 gjennomføre flere bredbåndsprosjekter som medfører at det kan gis tilskudd for utbygging til leverandører av bredbånd- og bredbåndstjenester. Bredbånd skal bygges ut i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning (10 Mbps) og i områder som mangler NGA-bredbånd, i praksis områder som har kapasiteter mellom 10 og 30 Mbps.

Områdene velges ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for bredbåndsdekning i Norge, samt i dialog med de aktuelle kommunene. I hovedsak skal manglende bredbåndsdekning bygges etter de samme kriteriene som gjelder for utbygging gjennom den såkalte NKOM-ordningen.

Les mer om NKOM-ordningen her

Prosjektene vil følge de samme krav og retningslinjer som gjelder NKOM-ordningen, men forskjellen er at prosjektene finansieres av fylkeskommunale og/eller kommunale midler alene.

Prosjektene skal lyses ut på Doffin, slik at det sikres konkurranse i gjennomføring av prosjektene. Det vil være en teknologinøytral utlysning, som samtidig skal sikre en fremtidsrettet og god kapasitet. Det bil også bli stilt krav om tredjeparts tilgang til utbygd infrastruktur. Prosjektene vil bli gjennomført som fellesprosjekter i regi av Fylkeskommunen, og lyst ut felles på Doffin/TED.

Prosjektene bygges ut fortløpende i hele 2019/2020, etter hvert som finansiering kommer på plass. Det skal gjennomføres undersøkelser i de aktuelle områdene for å finne ut om det foreligger planer om kommersielle utbyggingsplaner. Det søkes også gjennomført jevnlige møter mellom utbyggere og kommuner for å informere om planlagt utbygging, samt hvor det planlegges tilskuddsprosjekter.

Nye områder som er aktuelle for utbygging skal meldes inn fortløpende til egen kommune.

Spørsmål kan også rettes til Trøndelag fylkeskommune, Samferdselsavdelingen, seksjon for mobilitet ved seksjonsleder Konrad Pütz (kontaktinformasjon til høyre).  

Prosjekter igangsatt i tidligere Nord- og Sør-Trøndelag 

For prosjekter igangsatt av tidligere Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, ta kontakt med Ellen Marie Bylund for mer informasjon (kontaktinformasjon til høyre).

Sist oppdatert 06.01.2021