User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digital infrastruktur

Bredbånd

Fylkeskommune har totalansvar for tilrettelegging av bredbåndsutbygging. Dette innebærer forvaltning av tilskuddsmidler, samt prioritering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.