Mobildekning

Fylkeskommunen har en aktiv rolle i utbygging av mobildekning der hvor det ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi. Det gjennomføres årlig flere prosjekter som har som formål å øke mobildekningen i distriktene.

Ny støtteordning for 4G- og 5G-mobilutbygging er nå meldt inn til EUs kontrollorgan ESA og er dermed notifisert. Disse dokumentene beskriver hvordan støtteordningen skal fungere, og hvordan den oppfyller kravene i Det alminnelige gruppeunntaket (GBER). 

GBER art. 52a notifisering og følgebrev

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag for fremtidige utlysninger av offentlig støttet mobilutbygging. MERK: Følgende dokument er et utkast, og vil bli oppdatert for å reflektere ferdig utgave så raskt dette er på plass.

UTKAST: GBER art. 52a konkurransegrunnlag

Utbygging gjennomføres i samarbeid med de aktuelle kommunene, Statsforvalteren og netteierne (Telenor, Telia og Ice). Prosjektene koordineres og ledes av fylkeskommunen, og det er kommunene som melder inn de områdene som de ønsker å få vurdert i forhold til nye prosjekter. Ønske og behov om ny og forbedret dekning i nye områder må meldes inn gjennom egen kommune.

Utbygging har vært gjennomført etter den såkalte Haga-modellen. Haga-modellen innebærer at den aktuelle kommunen blir eier av mast og hytte. Leverandører og operatører av både mobildekning og bredbånd kan søke kommunen om innplassering som i utgangspunktet er gratis. Forutsetningen er at det er plass i hytte og mast, samt at det utstyr som monteres ikke vil forstyrre eller interferere med eksisterende utstyr.

Haga-modellen for utbygging er nå utgått, da det er kommet til nye EU-regler. Ny modell for utbygging av mobilstasjoner utarbeides innenfor GBER 52(a) - støtte til 4G/5G nettverk. Når underliggende dokumentasjon og søknader er godkjente, vil man kunne kjøre prøveprosjekter under ny modell. Hovedforskjellen fra Haga-modellen vil være at teleoperatøren som vinner anbudet prosjekterer og eier masten, mens fylkeskommunen bistår med forarbeidet og offentlig støtte.

Kostnader tilknyttet strømabonnement må avtales med allerede innplasserte operatører, eller at det tegnes eget abonnement. 

Kontaktinfo:

Petter By

bredband@trondelagfylke.no / petby@trondelagfylke.no 

Tlf: 913 96 432

Sist oppdatert 13.05.2024