Mobildekning

Trøndelag fylkeskommune har en aktiv rolle i utbygging av mobildekning der hvor det ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi. Det gjennomføres årlig flere prosjekter som har som formål å øke mobildekningen i distriktene.

Utbygging gjennomføres i samarbeid med de aktuelle kommunene, Statsforvalteren og netteierne (Telenor, Telia og Ice). Prosjektene koordineres og ledes av fylkeskommunen, og det er kommunene som melder inn de områdene som de ønsker å få vurdert i forhold til nye prosjekter. Ønske og behov om ny og forbedret dekning i nye områder må meldes inn gjennom egen kommune

Se oversikt over eksisterende og planlagte posisjoner (pdf).

Utbyggingen gjennomføres etter den såkalte Haga-modellen. Haga-modellen innebærer at den aktuelle kommunen blir eier av mast og hytte. Leverandører og operatører av både mobildekning og bredbånd kan søke kommunen om innplassering som i utgangspunktet er gratis. Forutsetningen er at det er plass i hytte og mast, samt at det utstyr som monteres ikke vil forstyrre eller interferere med eksisterende utstyr.
Kostnader tilknyttet strømabonnement må avtales med allerede innplasserte operatører, eller at det tegnes eget abonnement.

Søknad om innplassering

Søknad om innplassering sendes Kjell Ivar Bye (kontaktinformasjon til høyre). 

Sist oppdatert 06.01.2021