To nye mobilmaster åpnet i Flatanger og Namsos

Åpning av to nye mobilmaster: Til venstre er mobilmast på Glasøya i Flatanger og til høyre masta på Nonsbrenna i Namsos.

Glasøya i Flatanger kommune og Nonsbrenna, langs fv. 17, i Namsos kommune har fått to nye mobilmaster med Telenor-dekning.

-  God mobildekning i hele fylket er viktig for bolyst og blilyst. Det er også viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Jeg er glad for at vi nå har bidratt til to viktige prosjekter, sier Pål Sæther Eiden, fylkesvaraordfører og leder for hovedutvalg samferdsel. 

Glasøya, Flatanger kommune 

Åpning på Glasøya: F.v Ove Bakken, grunneier, Pål Sæther Eiden, fylkesvaraordfører, Olav Jørgen Bjørkås, ordfører Flatanger, Bjørn Amundsen og Lasse Brattås i Telenor.

Den ene mobilmasten er på Glasøya i Flatanger. Dette er et område som tidligere har manglet tilstrekkelig med dekning. 

- Det er en veldig etterlengtet mobilmast som nå er åpnet på Glasøyfjellet.  Det er artig å få realisert dette og gi dette tilbudet til de som bor på innsiden av Glasøya. Å ha mobildekning der du bor er en nødvendighet, så tusen takk til alle samarbeidspartnere for at vi har lyktes med å få til dette, sier Olav Jørgen Bjørkås, ordfører i Flatanger kommune. 

Den mye mobilmasten på Glasøya sørger for mobildekning til ca. 40 fastboende både på Glasøya og omegn. En rekke fritidsbeboere og veistrekningene i området får nå også rask og stabil 4G/5G-dekning.

Den nye mobilmasten på Glasøya i Flatanger kommune ble offisielt åpnet i flott vårvær
Den nye mobilmasten på Glasøya i Flatanger kommune ble offisielt åpnet i flott vårvær

Her kan du se video fra åpningen på Glasøya

 

Nonsbrenna (fv.17), Namsos kommune

Den andre nye mobilmasten er på Nonsbrenna i Namsos kommune. Denne masta ruver 36 meter over terrenget. Masten gir god mobildekning langs veistrekningen fra Sjøåsen og til Bangsund, og området rundt Løgnin.  

Den nye mobilmasten er godt synlig langs FV17 på Nonsbrenna i Namsos kommune, og ruver 36 meter over terrenget. Masten gir god mobildekning både langs veistrekningen og for fastboende.

Bilder fra åpningsseremoni med fylkeskommune, kommune og Telenor.
Ny mobilmasten langs FV17 på Nonsbrenna i Namsos kommune.

 

Masten på Nonsbrenna ble markert ved FV17, hvor dekningsforbedringen var en av hovedprioritetene. Med på markeringen var varaordfører i Namsos kommune, Telenor, Trøndelag fylkeskommune og lokal presse. Samtlige kunne konstatere at det var full mobildekning på strekningen, hvor det tidligere var null signal.

Fremtidig modell for offentlig støttet mobilutbygging

Mastene på Glasøya og Nonsbrenna er to av de fire siste mastene som ble bygd under den nå utgåtte HAGA-modellen. På grunn av innførte EU-regler om statsstøtte, må en ny modell for offentlig støttet mobilutbygging som oppfyller kravene til GBER art. 52A utarbeides. Arbeidet med ny modell for mobilutbygging er i gang, og Trøndelag fylkeskommune sikter på å kunne bidra til bedre mobildekning i fylket, der hvor dette ikke er kommersielt lønnsomt. 

 

  • Har du dårlig eller ingen mobildekning der du bor? Ta kontakt med din kommune. 

 

Petter By
Rådgiver - Digital infrastruktur
74 17 99 38