3608 flere husstander får tilbud om høyhastighetsbredbånd

Utbyggingen av bredbånd vil basere seg på fiberteknologi. Foto: Patrick Turner

Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakter for bredbåndsutbygging i 79 nye områder i hele fylket. Disse vil være ferdigstilt senest i løpet av 2025.

De nye områdene er fordelt på 28 kommuner, som har søkt støtte for å etablere bredbånd hvor det ikke eksisterer et tilstrekkelig tilbud fra før.

Gjennom ordningen for offentlig støtte til bredbåndsutbygging vil 3608 nye husstander, og mange bedrifter få et tilbud om fiberbasert høyhastighetsbredbånd, med hastigheter opp mot 1 Gbit/s.

Direktør for samferdsel, Konrad Pütz

– Vi vil takke kommunene for godt arbeid, og for at de har stilt med nødvendig egenfinansiering så vi sammen får til disse utbyggingene. Tilgang til digitale tjenester er viktig for å utvikle funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag, og vil gjøre det enklere for flere å dra nytte av det mangfoldet av digitale tjenester som finnes,  sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel.

Husstander i de aktuelle områdene vil bli kontaktet av bredbåndstilbyder.

Kontraktene ble signert henholdsvis vår 2023 og høst 2023.

 • Flatanger     
  • Sørnesset - høst 2023
  • Sitter Vollan Lauvøya - høst 2023
  • Stamnes - høst 2023
  • Fløan-Dala - vår 2023
 • Frøya
  • Stølan - vår 2023
  • Klubben - vår 2023
 • Heim      
  • Likroken/Sinnesvegen - høst 2023
 • Hitra       
  • Akset - Sandstad idrettspark - høst 2023
  • Vågan - høst 2023
 • Holtålen
  • HA-3 Haltdalen, Løvåsen - vår 2023
  • HA-4 Haltdalen sør - vår 2023
  • Haltdalen, vest Rønningen - vår 2023
  • ÅL-2 Ålen nordøst - vår 2023
  • ÅL-3 Ålen, Renbygda - vår 2023
  • ÅL-4 Ålen, øst Reitan - vår 2023
  • ÅL-5 Ålen, sør-vest Saksvollen - vår 2023
  • ÅL-6 Ålen, sør-øst Engan - Vongraven - vår 2023
  • Ålen, Egga - vår 2023
  • Ålen, Renolen - vår 2023
  • Ålen, sør Vongraven - Nessvollen - vår 2023
 • Høylandet  
  • Brembu - høst 2023
  • Hammer-Tyldum - Vår 2023
  • Kongsmoen - vår 2023
 • Leka   
  • Engan-Vågan- Stein-Kvaløya-Skråen - høst 2023
  • Madsøya - vår 2023
 • Levanger   
  • Ronglan sentrum - høst 2023
 • Lierne             
  • Stuggunesset - høst 2023
  • Berglia - høst 2023
  • Nesset-Totsås - vår 2023
 • Malvik           
  • Bredbånd for restområder i Malvik - høst 2023
 • Melhus
  • Fossgrenda-Vollagrenda-Gyllråa - vår 2023
 • Meråker
  • Stordalen (M) - vår 2023
  • Sørsidevegen (rest) - vår 2023
  • Teveldalen - vår 2023
 • Midtre Gauldal
  • Kotsøy med omegn - høst 2023
  • Rognes - høst 2023
  • Singsås Forbygda - vår 2023
  • E6 Sokndal Sør
 • Namsos         
  • FO1 - Kvernvika-Lund - høst 2023
  • NA12 - Hovika - høst 2023
  • NA14 - Skorstad - høst 2023
  • NA1 - Botnan-Vikan - høst 2023
 • Nærøysund   
  • Gravvik-Tennfjord - høst 2023
  • Gråmarka-Knutåsen - høst 2023
  • Lyngsnes - høst 2023
  • Sandnes-Sandnesenget - høst 2023
  • Austafjord-Valøya - høst 2023
 • Orkland
  • Ytre Agdenes - vår 2023
 • Osen
  • Høvika-Vingsand - vår 2023
  • Sæter - vår 2023
 • Overhalla    
  • Reinbjør-Meosen-Kvatninga - vår 2023
  • Flasnes-Galguften - høst 2023
 • Rennebu       
  • Herremsgrenda, Stamnan, Innset - høst 2023
  • Gisnås del 2 - høst 2023
 • Røros         
  • Hådalen - høst 2023
  • Aursunden Nord-Øst - høst 2023
  • Tamneset - Feragen - Kojan - høst 2023
 • Røyrvik       
  • Namvassveien - høst 2023
 • Selbu            
  • Sjøbygda - Renåa - Amdal - høst 2023
  • Flønes - Tømra - høst 2023
  • Øvrebygd Øst - vår 2023
 • Skaun     
  • Sjetnvegen, Viggja - høst 2023
 • Trondheim       
  • Jonsvatnet Nord - høst 2023
  • Hyttsaga og Svebakken - høst 2023
  • Nordset - høst 2023
 • Tydal
  • Løvøya - vår 2023
  • Stuggudal - vår 2023
 • Verdal         
  • Årstadbakkan, Tromsdalen, Grundenget-Nyset - høst 2023, intensjonskunngjort
  • Helsetbakkan - høst 2023, intensjonskunngjort
  • Jøssås - høst 2023, intensjonskunngjort
 • Ørland              
  • Korsgat - Hellem - høst 2023
  • Storfosna - Kråkvåg - høst 2023
 • Åfjord             
  • Norddalen - høst 2023
  • Sørdalen - høst 2023
  • Storvika - høst 2023
  • Lauvøya - høst 2023
  • Barøya- Selnes - høst 2023
  • Ratvika - Tårnes - høst 2023
  • Stordalen - vår 2023

 Nasjonale midler og spleiselag

Bredbåndsstøtteordningen finansieres av midler fra statsbudsjettet, hvor NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) har delegert forvaltningsansvaret til fylkeskommunene. Disse øremerkede midlene utgjør i overkant av 150 millioner som kommer fra årets tildeling, samt restmidler tilknyttet bredbåndsprosjekter.

Utbyggingen av bredbånd er basert på et spleiselag, hvor fylkeskommune, kommune og bredbåndsleverandøren bidrar. På denne måten får vi til god internettdekning i områder der hvor dette ikke er kommersielt lønnsomt fra før.

Leder i hovedutvalg for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Pål Sæther Eiden.

– Trøndelag må satse på en robust digital infrastruktur som gjør det mulig å delta i det digitale samfunnet. Det er viktig å styrke den digitale infrastrukturen på lik linje med fysisk infrastruktur. Det er viktig med et godt samarbeid med kommunene i denne sammenhengen. Vi ønsker at alle skal ha digital tilgjengelighet som muliggjør liv og virke i hele fylket, sier Pål Sæther Eiden, leder i hovedutvalg for samferdsel.

Du kan lese mer om NKOM sine dekningstall for 2023 her.

Trøndelag i tall

 Her kan du også lese mer om bredbåndsdekningen i Trøndelag 

Kontaktinfo

Bredband@trondelagfylke.no