Vår rolle og kontaktpersoner i kommunal planlegging

Når det gjelder kommunenes planlegging, har fylkeskommunen følgende oppgaver:

  • Veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres planarbeid, nedfelt i plan- og bygningslovens § 3-2. Dette skjer i form av plannettverk, kurs, temasamlinger, tema på fylkeskommunens hjemmeside, rådgivning i forhold til konkrete løsninger og prosesser med mer. Veiledning skjer både i forbindelse med planoppstart og ved mer formell planbehandling. Nøl ikke med å ta kontakt.
  • Ivareta lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker innen feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer.
  • Sørge for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling i henhold til regionale planer og føringer. Dette handler blant annet om hensyn til næringsutvikling, videregående skoler, transport og stedsutvikling.

Slik har vi både en veilednings- og myndighetsrolle. Dette kan være krevende, men vi prøver å være bevisst på å skille rollene fra hverandre.

De fleste saker behandler fylkeskommunen administrativt, men store eller konfliktfylte saker behandles politisk.

Ansatte og fagområder

Anne Caroline Haugan er leder for seksjon kommunal. E-post:

Fordeling av plansaker mellom saksbehandlere i seksjon kommunal

Kommunekontaktene koordinerer fylkeskommunens uttalelse til saker som kommunene sender inn. 

Cathrine Grande (vikar for Oddveig Hovdenak) er kommunekontakt for Malvik og Trondheim. E-post: 

Heidi Beate Flatås er kommunekontakt for Frosta, Indre Fosen, Meråker, Rindal, Ørland og Åfjord. E-post:

Håkon Hattrem er kommunekontakt for Melhus, Skaun og Trondheim.  E-post: 

Marthe M. Sesseng er kommunekontakt for Levanger, Stjørdal, Trondheim og Verdal. E-post: 

Monica Jensø er kommunekontakt for Heim og Nærøysund fra 1. mars 2024. E-post 

Oddveig Hovdenak (permisjon) er kommunekontakt for Malvik og Trondheim. E-post: 

Per Arne Stavnås er kommunekontakt for Høylandet, Grong, Leka, Nærøysund, Overhalla og Snåsa. E-post: 

Sanna Hanem Kavli er kommunekontakt for Flatanger, Inderøy, Lierne, Namsskogan, Osen, Røyrvik og Steinkjer. E-post: 

Tanja Staldvik Wallervand er kommunekontakt for Holtålen, Namsos, Oppdal, Selbu og Tydal. E-post: 

Tore Forbord er kommunekontakt for Frøya, Heim, Hitra, Midtre Gauldal, Orkland, Rennebu og Røros. E-post: 

Runar Myrvang er saksbehandler på viltforvaltning for alle kommuner. E-post: 

Britt Elin Strand er prosjektleder for den regionale distriktssatsinga i Trøndelag - I lag. E-post: 

Mari Grut har hovedansvar for distrikt og bygdevekst. E-post: 

Sist oppdatert 29.12.2023