User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Plannettverk og kurs

I henhold til § 3-2 i plan- og bygningsloven skal fylkeskommunene veilede og bistå kommunene i deres planoppgaver. Dette er en prioritert oppgave i Trøndelag fylkeskommune. I tillegg til rådgivning i enkeltsaker har vi følgende tiltak:

-Plannettverk for planleggerne i kommunene. Dette er dagsamlinger 1- 2 ganger i året hvor vi samler planleggerne og kan utveksle erfaringer. Temaene varierer etter kommunenes ønsker. Fylkeskommunen er sekretariat og arrangør. Plannettverket samarbeider med et tilsvarende GIS-nettverk.

-Egne temasamlinger/kurser, ofte i samarbeid med KS, Fylkesmannen m.fl. Disse er ofte tilbud også til politikere, konsulenter osv. Vi annonserer samlinger/kurs på våre hjemmesider, sender e-post til plannettverket og annonserer i:

-PLAN-eposten. Digitalt meldingsblad som går ut til alle kommuner, planleggere og en rekke konsulenter/firmaer.
PLANe-posten finner du ved å følge denne lenken.

Kontaktperson: Vegard Hagerup

Ta kontakt hvis du vil stå på adresselisten til plannettverk og/eller PLANe-posten.

Sist oppdatert 24.10.2017