User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Universell utforming

Universell utforming handler om at produkter og omgivelser er utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er nedfelt i bl.a. plan og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Trøndelag fylkeskommune jobber systematisk med å implementere universell utforming i planene og virkemidlene våre. Det er et gjennomgående område som bl.a. berører utforming av fysiske omgivelser, skoler, transporttilbud, idrettsanlegg, våre innkjøp og kommunikasjon. Hver sektor har et klart ansvar for å følge opp sitt ansvar, og plan- og næringsavdelingen er koordinerende avdeling.

Kontaktperson: Anne Caroline Haugan

Sist oppdatert 25.10.2017