User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Stedsutvikling

Stedsutvikling er et av fylkeskommunens prioriterte områder for å bidra til bolyst. Stedsutvikling omfatter utviklingen av nærmiljø, tettsteder og lokalsamfunn. I dette inngår både fysisk, sosial, kulturell og næringsmessig utvikling.

Stedsutviklingsprosesser og gjennomføring av tiltakene er et langsiktig samarbeid. Trøndelag fylkeskommune ønsker å være en forutsigbar partner i stedsutviklingsarbeidet. Vi bidrar derfor konkret gjennom partnerskapsavtaler samt faglig og økonomisk støtte til de mange stedsutviklingsprosessene som foregår i kommunene.

By- og stedsutvikling – regjeringen.no

Stedsutvikling – Distriktssenteret

Stedsutvikling – Statens vegvesen

Byer og tettsteder – Riksantikvaren

Kontaktpersoner: Anne Caroline Haugan, Gunhild Kvistad, Vegard Hagerup

Kystmuseet Rørvik
Kystmuseet Rørvik
Sist oppdatert 24.10.2017