Stedsutvikling

Stedsutvikling er et av fylkeskommunens prioriterte områder for å bidra til bolyst.

Stedsutvikling omfatter utviklingen av nærmiljø, tettsteder og lokalsamfunn. I dette inngår både fysisk, sosial, kulturell og næringsmessig utvikling.

 

Kystmuseet Rørvik
Kystmuseet Rørvik
Sist oppdatert 12.09.2023