User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi etter plan- og bygningslovens § 10-1 er et hjelpemiddel for å vise tydelig hvordan kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Planstrategien er det eneste lovpålagte plandokumentet. Den skal utarbeides minst en gang hver valgperiode og må bli vedtatt senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.

Formålet er å gjøre det klart hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre. Kommunen skal blant annet ta stilling til om den må revidere gjeldende kommuneplan eller deler av den.

Kontaktpersoner:

Har du behov for dialog om temaet ta kontakt med:

Tove Gaupset

Anne Caroline Haugan

 

Sist oppdatert 24.10.2017