Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi etter plan- og bygningslovens § 10-1 er et hjelpemiddel for å vise tydelig hvordan kommunens strategiske valg knyttes til utviklingen av kommunesamfunnet.

Å utarbeide planstrategi er en lovpålagte oppgave. Den skal utarbeides minst en gang hver valgperiode og må bli vedtatt senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.

Formålet er å gjøre det klart hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre. Kommunen skal blant annet ta stilling til om den må revidere gjeldende kommuneplan eller deler av den. Lenke til veiledere, statistikk og kunnskapsgrunnlag  for arbeidet med planstrategi og overordnede planer finner du  nede til høyre. 

Fylkeskommunens råd for arbeidet med kommunal planstrategi 2023-2027

Statsforvalterens råd til arbeidet med planstrategi 2023-2027

Kunnskapsdeling til arbeidet med regional planstrategi 2024-2027 

Trøndelag fylkeskommune jobber nå med regional planstrategi. I dette arbeidet har vi laget diskusjonsnotater og gjennomfører webinarer. Disse kan være nyttig for kommunen å se på i arbeidet med den kommunale planstrategien. 

For mer informasjon om dette arbeidet og kunnskapsgrunnlaget, trykk på lenken under:

Arbeid med ny regional planstrategi (2024-2027)

Har du behov for dialog om temaet, ta kontakt med oss: 

Oversikt over kommunekontakter

Sist oppdatert 09.01.2024