Oversikt over folkehelsa

Digitalt oversiktsdokument folkehelse

Her finner du digitalt oversiktsdokument for folkehelse i Trøndelag

Ressurser fra Folkehelseinstituttet

Oversikt over folkehelsa er en viktig del av folkehelsearbeidet. Les mer om Folkehelseinstituttets folkehelseprofil, oppvekstprofil og statistikkbanker.

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).