Folkehelse

Fylkeskommunens rolle

Om fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet.

Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune lyste ut ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag» for 2024 med søknadsfristen 1. desember 2023. Søknadsfrist for 2025 vil bli offentligjort her.

Oversikt over folkehelsa

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsa. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune.

ABC for god psykisk helse

En folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag.

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

En satsing på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging i kommunene.

Folkehelsealliansen i Trøndelag

Her kan du lese om Folkehelsealliansen i Trøndelag og hvem som er samarbeidspartnere.

Andre ressurser

Andre tilgjengelige ressurser som kan brukes i folkehelsearbeidet.

Fiskesprell

Trøndelag fylkeskommune arrangerer Fiskesprell-kurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Drivkraft

En konferanse skreddersydd for deg som jobber innen kultur, folkehelse og frivillighet i Trøndelag.