User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Folkehelse

Fylkeskommunens rolle

Om fylkeskommunens rolle folkehelsearbeidet.

Tilskudd til folkehelseprosjekt

Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag.

Oversikt over folkehelsa

Hva skal inngå i oversiktsarbeidet, og hvor finner du gode kilder til informasjon.

Prosjekter

På denne siden er pågående prosjekter på folkehelseområdet samlet.

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

En satsing på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging i kommunene.

Folkehelsealliansen i Trøndelag

Her kan du lese om Folkehelsealliansen i Trøndelag og hvem som er samarbeidspartnere