Folkehelse

Fylkeskommunens rolle

Om fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet.

Tilskudd til folkehelseprosjekt

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2021. Søknadsfristen er 1. februar 2021.

Oversikt over folkehelsa

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsa. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune.

Prosjekter

På denne siden er pågående prosjekter på folkehelseområdet samlet.

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

En satsing på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging i kommunene.

Folkehelsealliansen i Trøndelag

Her kan du lese om Folkehelsealliansen i Trøndelag og hvem som er samarbeidspartnere

Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.