User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Folkehelse

Fylkeskommunens rolle

Om fylkeskommunens rolle folkehelsearbeidet.

Tilskudd til folkehelseprosjekt

Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag.

Oversikt over folkehelsa

Tema for årets folkehelseprofiler er trygt og godt oppvekstmiljø les mer om Folkehelseprofilen for Trøndelag her.

Prosjekter

På denne siden er pågående prosjekter på folkehelseområdet samlet.

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

En satsing på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging i kommunene.

Folkehelsealliansen i Trøndelag

Her kan du lese om Folkehelsealliansen i Trøndelag og hvem som er samarbeidspartnere