Andre ressurser

Ressursportal

Ressursportal.no er et verktøy for styring, analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten. Portalen er utviklet for å gjøre det enklere å finne frem til relevant kunnskap som kan benyttes.