ABC for god psykisk helse

Tre personer står sammen ute i vinterkulda med kaffe og har det hyggelig.
Med tre enkle grep kan du styrke din egen og andres psykiske helse. Gjør noe aktivt, gjør noe sammen, gjør noe meningsfylt. Det er ABC for god psykisk helse. Foto: Superponni

ABC for god psykisk helse er en folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune gjennomfører folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse i hele Trøndelag i 2024, på oppdrag fra regjeringen.

Målet er spre informasjon om hvordan hver enkelt innbygger i Trøndelag kan forebygge psykiske helseutfordringer.

Budskapet er enkelt: Gjør noe aktivt, gjør noe sammen, gjør noe meningsfylt. Det er ABC for god psykisk helse. 

Bak kampanjen ABC for god psykisk helse står Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier, i tillegg til Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors i Trøndelag og Helsedirektoratet. 

ABC-metoden

ABC står for act, belong, commit. ABC-metoden er basert på forskning som viser at det er bra for vår psykiske helse å holde oss aktive, være en del av et fellesskap og å engasjere oss i meningsfulle aktiviteter.

På norsk har vi oversatt rådene til: 

  • Gjør noe aktivt
  • Gjør noe sammen
  • Gjør noe meningsfylt

ABC-metoden ble utviklet av forskningsmiljø i Australia og drives nå av Mentally Healthy Western Australia. Rammeverket er videreutviklet av Københavns Universitet i Danmark og ble tatt til Norge av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus.

Se kampanjefilmen: 


Gjennom prosjektet Hodebra har Folkehelsealliansen i Trøndelag en langsiktig satsing på psykisk helse og bruk av ABC-rammeverket. Navnet for kampanjen ble høsten 2023 endret til ABC for god psykisk helse.  

Prosjektledelsen av kampanjen ABC for god psykisk helse ligger i dag hos Trøndelag fylkeskommune. Kampanjen er finansiert av Helsedirektoratet og Trøndelag fylkeskommune.

Mer om folkehelsekampanjen

ABC for god psykisk helse har sin egen hjemmeside hvor du finner nyttige verktøy og materiell til privatpersoner, kommuner, arbeidsliv, frivilligheten og skoler. Her finner du også fagartikler, gode eksempler på ABC-tiltak og mer. 

Ta gjerne turen innom hjemmesiden her: 

abcforgodpsykiskhelse.no

Kontaktinfo

Prosjektleder for ABC-kampanjen i Trøndelag fylkeskommune:

Hanne Vilja Sagmo
Rådgiver
74 17 62 61 979 54 686
Sist oppdatert 21.03.2024