Program for folkehelsearbeid i Trøndelag

Om programmet

Program for folkehelsearbeid er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Om programmet

Bakgrunnen for programmet og hvordan det er innrettet i Trøndelag.

Kommuner og tiltak

Arbeidet i kommunene.

Samarbeid om forskning

Hvordan samarbeider det offentlige og ulike kompetansemiljøer i programmet

Rapporter - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag

Her finner du rapporter utgitt i forbindelse med Program for folkehelsearbeid i Trøndelag.