User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

Folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Om programmet

Bakgrunnen for programmet og hvordan det er innrettet i Trøndelag

Kommuner og tiltak

En oversikt over tiltakene som etter hvert blir utviklet i kommunene.

Forskning og utvikling

Hvordan samarbeider det offentlige og ulike kompetansemiljøer i programmet

Foredrag- og nyhetsarkiv

For perioden 27.09.17 til 22.03.18