Rapporter- Program for folkehelsearbeid i Trøndelag

Her finner du oversikt over rapporter som er publisert i forbindelse med Program for folkehelsearbeid i Trøndelag.

Rapportserie

Rapporter fra Trøndelag fylkeskommunens egen rapportserie for Program for folkehelsearbeid i Trøndelag:

2024
1. Siren Hope & Monica Lillefjell - Verdens beste skolegård - Evaluering av skolegårdsprosjekt i Heim kommune

2. Gudveig Gjøsund & Renate Kleivhaug Vesterbekkmo - Evaluering av ICDP foreldreveiledningsprogram – Et folkehelsetiltak i Melhus kommune

3. Siren Hope & Monica Lillefjell - Attraktivt uteområde som helsefremmende tiltak - Evaluering av skolegårdsprosjekt i Røros kommune

4. Siren Hope & Monica Lillefjell - Evaluering av skolegårdsprosjektet ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole -Et folkehelsetiltak i Overhalla kommune


2023

1. Arnhild Myhr & Gudveig Gjøsund - Evaluering av Elevtjenesteappen - Et folkehelsetiltak i Nærøysund kommune

2. Roald Lysø, Astrid Selset & Stine Strand - Presentasjon og evaluering av Par-sjekk, Steinkjer kommune

3. Arnhild Myhr & Lisa Ekman - Evaluering av satningen "Mangfold - STOLT tå den æ e UANSETT" i Osen kommune

4. Lily Appoh, Anita Berg & Kristin B. Ørjasæter - Erfaringer med innføring av psykologisk førstehjelp i grunnskolen i Namsos kommune


Andre rapporter

Her er oversikt over andre rapporter som er publisert fra arbeidet med Program for folkehelsearbeid i Trøndelag: 

For Namsos kommune:

For Malvik kommune:

For Oppdal kommune: 

For Frøya kommune: 

For Trondheim kommune:

For kommunene Leka og Lierne:

Sist oppdatert 29.04.2024