Samarbeid om forskning

Fylkeskommune, kommuner, FoU- og kompetansemiljøer samarbeider om

• utvikling, gjennomføring og evaluering av tiltak i samsvar med arbeidsmåtene i Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
• utvikling av kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsoppsummeringer
• råd og veiledning 
• planlegging og gjennomføring av samlinger og møter
​• søknader om økonomisk støtte til evaluering og annet forsknings- og utviklingsarbeid.

Om lag 20 personer ved FoU- og kompetansesentermiljøer bistår kommunene i arbeidet med tiltaksutvikling, tilrettelegging for evaluering og evaluering. Fylkeskommunen leder dette arbeidet, mens Prof. Monica Lillefjell NTNU, forsker Siren Hope NTNU, rådgiver Renate Kleivhaug Westerbekkmo KoRus - Midt og Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning koordinerer evalueringen.

Her kan du lese mer om samarbeidspartnere og noen av forskerne:
Oversikt aktører og forskere

Sist oppdatert 26.03.2019