User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kommuner og tiltak

Hovedformålet med programmet er å styrke det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet i kommunene slik at innbyggernes helse og livskvalitet bedres. Kommunene gjennomfører kunnskapsbaserte tiltak for å fremme barn og unges psykisk helse og forebygge rusmisbruk. Kommunene velger selv tiltak og tiltakene utvikles, gjennomføres og evalueres i tråd med Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid.

I Trøndelag er det et mål at alle kommuner deltar i programmet. Alle kommuner kan delta på samlinger m. v. uavhengig av om de søker om midler til tiltaksutvikling. 

Følgende kommuner har fått støtte til utvikling og gjennomføring av tiltak:

2017-kommuner:

Oppdal kommune - Det skal ei hel fjellbøgd te for å oppdra et barn 2018-2023 
Medieoppslag Opdalingen: Vil bli flinkere fotballtrenere  - En trener betyr mye for barns utvikling
Frøya kommune - Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn 
Medieoppslag Frøya.no: -Skal hindre utenforskap på Frøya  -Stort engasjement for felles skoleløft -Håper vi er ferdig med å sminke grisen -Har laget viktig film om fyllekjøring
Trondheim kommune - Liten og ny i barnehagen 
Rapport pilotprosjekt Liten og ny i barnehagen i Trondheim kommune 
Namsos kommune på vegne Namsos, Fosnes og Namdalseid kommuner (fra 1.1.20 Nye Namsos kommune)Foreldre som forbilder, ansvarshavere og støttespillere i barn og unges liv -Foreldrestøttende arbeid i Nye Namsos  delrapport 1 (kunnskapsoppsummering) delrapport 2 (kartlegging)
Nærøy kommune - Sømløse tjenester i Nærøy

2018-kommuner:

Hemne kommune - Verdens beste skolegård – Uteområdet ved Sodin skole
Malvik kommune - Psykt bra i Malvik
Stjørdal kommune på vegne av Stjørdal, Meråker, Tydal, Selbu og Frosta kommuner - VærMed
Levanger kommune - Sammen i oppvekstfellesskapet
Snåsa kommune -
Snåsa flerbruksarena
Overhalla kommune - Uteområde OBOS
Vikna kommune - Psykisk helse i et helhetlig skoleløp

2019-kommuner:

Høylandet kommune
Midtre Gauldal kommune - FULL av kunnskap og gode holdninger
Steinkjer kommune og Verran kommune - Parsjekk
Leka kommune - Ungdomsklubb som arena for samhørighet, mestring og medbestemmelse
Fosen-kommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Indre Fosen) - iLAG - Barn og unge sammen på fritida
Osen kommune - Livet - en dans på roser?

Utfyllende beskrivelser av kommunenes tiltak finnes her: 
Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene

Sist oppdatert 28.01.2020