Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge.

Logo Fiskesprell

 

Vi legger til rette for at barn og unge skal få oppdage hvor godt de liker sjømat. Trøndelag fylkeskommune arrangerer Fiskesprell-kurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet, og kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge,og barna og ungdommene selv.

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

  • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
  • lærere i mat og helse i grunnskolen
  • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
  • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen i videregående opplæring

I Trøndelag:
Trøndelag fylkeskommune har ansvar for organisering og gjennomføring av kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger samt elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen i videregående opplæring. Vi tilbyr skreddersydde kurs for de ulike målgruppene, for å øke kunnskapen om sjømat som en del av et helhetlig sunt kosthold, og for å gi praktisk erfaring med tilberedning av sjømatretter som barn og unge liker. Vi har også en egen modell hvor Fiskesprell tilbys i den enkelte barnehage/SFO med barna og de ansatte som deltakere. Her får barnehager/SFO besøk av en Fiskesprell-kokk som lærer barna å lage sine egne fiskemåltid.

Få Fiskesprell på besøk i din barnehage!
«Årspakke fiskesprell» er et nytt kurstilbud siden 2021. Besøket består av et todelt kurs, hvor målet er å løfte barnehagenes kompetanse og gi inspirasjon til å spre matglede og bidra til at barn spiser mer fisk og sjømat.

Alle ansatte i barnehagen samles først til et felles teorikurs, hvor vi viser dere hvordan dere kan legge et godt grunnlag for arbeidet med måltidsglede og sunne matvaner i barnehagen. I den praktiske delen av kurset kommer kursholder til barnehagen og lager mat sammen med en gruppe voksne og barn. Det legges vekt på å skape en god dialog med barna gjennom en samlingsstund innledningsvis, praktisk matlaging og felles måltid til hele barnehagen med for- og etterarbeid. Barna medvirker under hele prosessen, fra råvare til ferdig resultat.

Kursene gjennomføres innenfor barnehagens åpningstider sammen med barnehagens ansatte og barn. Det er gratis å delta på kursene. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson
For mer informasjon om kurstilbud i barnehager, skolefritidsordninger og videregående opplæring, ta kontakt med fylkeskontakt for Fiskesprell Frida Irene Johanna Hansson på  eller telefon 74 17 74 76 / 48 26 69 06.

Andre tilbud fra Fiskesprell: 

  • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
  • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
  • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
  • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

Les mer om kurs og andre tilbud fra Fiskesprell

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd, som sammen med fiskesalgslagene finansierer programmet. Alle tiltak er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Havforskningsinstituttet. 

Følg Fiskesprell på Facebook

Her er en filmsnutt med fiskesprellaktiviteter til inspirasjon. Her med vår faste kokk Rune Sandø.

 

Sist oppdatert 03.07.2023